Lämna in Momsdeklaration årsvis till Skatteverket

Momsdeklarationen är en deklaration som lämnas av företag till Skatteverket för att deklarera moms på försäljning och inköp. Momsdeklarationen lämnas normalt in kvartalsvis, månadsvis eller årsvis.

Skapa påminnelse om Momsdeklaration

Vad ska Momsdeklarationen innehålla?

Momsdeklarationen ska innehålla information om företagets momspliktiga försäljning eller uttag, utgående moms på försäljning eller uttag, momspliktiga inköp vid omvänd skatteskyldighet, utgående moms på inköp, import, utgående moms på import, försäljning som är undantagen från moms samt ingående moms.

Momspliktig försäljning omfattar i princip försäljning av alla typer av varor och tjänster. Det finns några undantag som inte är momspliktigt, exempelvis sjukvård, tandvård och social omsorg, grundskola, gymnasieskola, högskola och universitet, bank- och finansieringstjänster. Utgående moms är den moms som avser det som företaget sålt, som läggs på beloppet och är angivet på fakturor och kvitton. Med uttag menas här utvärdet på sådant som inte har sålts, men exempelvis använts för privat bruk eller för en vara eller tjänst som har givits bort. Momspliktiga inköp syftar på moms som avser det som företaget köpt, som är angivet på fakturor och kvitton.

Omvänd skatteskyldighet gäller för sådana situationer där köparen är skatteskyldig för momsen, vilket brukar anges på fakturan. Det innebär att ditt företag inte ska ta ut moms på fakturan som tas emot från en leverantör. Med utgående moms på inköp menas den moms som ska läggas på beloppet. Omvänd skatteskyldighet gäller bland annat för digitala tjänster som säljs från leverantörer utanför Sveriges gränser.

Om redovisningen i momsdeklarationen visar på att moms ska betalas, betalas den till Skatteverket. Visar den på att företaget få moms tillbaka, betalas den ut till företaget till företagets skattekonto av Skatteverket.

Vilka typer av företag ska deklarera och lämna in Momsdeklaration?

Alla typer av företag, oavsett företagsform, som driver en momspliktig verksamhet ska lämna in Momsdeklaration. Företaget ska då först registrera sig för moms.

När ska Momsdeklaration årsvis lämnas in?

Företag som redovisar moms en gång per år ska redovisa moms vid olika datum beroende på om företaget har haft handel med EU, det vill säga under året har köpt eller sålt varor eller tjänster från/till leverantörer/kunder inom EU (utanför Sverige).

Många företag köper varor och tjänster av leverantörer från länder inom EU även om de inte är medvetna om det. Exempelvis: Flera större företag som säljer digitala tjänster gör detta från Irland.

Om företaget har haft handel med EU under räkenskapsåret

Momsdeklarationen ska senast lämnas in ungefär två månader efter årets slut. Exempelvis lämnas Momsdeklaration för räkenskapsåret januari till december för handelsbolag och kommanditbolag då normalt senast in 26 februari. Om den 26:e är en lördag, söndag eller helgdag är deklarationsdagen normalt närmast följande vardag.

Om företaget inte har haft handel med EU under räkenskapsåret

Aktiebolag och ekonomisk förening

Momsdeklarationen ska senast lämnas in mellan sju till elva månader efter räkenskapsårets slut. Exempelvis lämnas Momsdeklaration för räkenskapsåret januari till december för aktiebolag och ekonomisk förening då normalt in senast 17 augusti. Om den 17:e är en lördag, söndag eller helgdag är deklarationsdagen normalt närmast följande vardag.

Enskild firma

Momsdeklarationen ska senast lämnas in ungefär fyra och en halv månad efter årets slut. Exempelvis lämnas Momsdeklaration för räkenskapsåret januari till december för enskild firma då normalt senast in 12 maj. Om den 12:e är en lördag, söndag eller helgdag är deklarationsdagen normalt närmast följande vardag

Handelsbolag och kommanditbolag

Momsdeklarationen ska senast lämnas in ungefär två månader efter årets slut. Exempelvis lämnas Momsdeklaration för räkenskapsåret januari till december för handelsbolag och kommanditbolag då normalt senast in 26 februari. Om den 26:e är en lördag, söndag eller helgdag är deklarationsdagen normalt närmast följande vardag.

Andra tillfällen för redovisning av moms

Det finns tre typer av tillfällen för momsredovisning, redovisningsperioder för moms. Förutom förutom varje månad, finns momsredovisning varje månad och varje kvartal. Beroende på företagets omsättning kan det finnas möjlighet att använda andra tillfällen för att redovisa moms än per månad. Omsätter företaget under 1 miljon kronor per år får moms redovisas för företaget en gång per år. Omsätter företaget mellan 1 och 40 miljoner kronor per år ska moms redovisas för företaget minst en gång per kvartal. Omsätter företaget över 40 miljoner kronor per år ska moms redovisas för företaget en gång per månad.

Det är alltid möjligt att redovisa moms oftare för företaget om man som företagare önskar, exempelvis varje månad även om företaget exempelvis inte behöver redovisa oftare än varje år.

Förseningsavgift om Momsdeklaration inte är inlämnad i tid

Om momsdeklarationen lämnas in för sent får företaget först ett så kallat övervägande om förseningsavgift. Det är ett meddelande från Skatteverket om förseningen som man som företagare kan svara på skriftligt. Skatteverket beslutar efter det om företaget får en förseningsavgift eller inte. Förseningsavgiften är 625 kr. Om företaget är sen kan det även tillkomma andra avgifter och kostnader såsom skattetillägg.

Andra viktiga rapporter för företag som ska lämna in Momsdeklaration

Datum för att lämna in Momsdeklaration årsvis

Om företaget har haft handel med EU under räkenskapsåret

 • Momsdeklaration för räkenskapsår december 2022 - november 2023 lämnas senast 26 januari 2024. Skapa påminnelse
 • Momsdeklaration för räkenskapsår Januari - December 2023 lämnas senast 26 februari 2024. Skapa påminnelse
 • Momsdeklaration för räkenskapsår februari 2023 - januari 2024 lämnas senast 26 mars 2024. Skapa påminnelse
 • Momsdeklaration för räkenskapsår mars 2023 - februari 2024 lämnas senast 26 april 2024. Skapa påminnelse
 • Momsdeklaration för räkenskapsår april 2023 - mars 2024 lämnas senast 27 maj 2024. Skapa påminnelse
 • Momsdeklaration för räkenskapsår maj 2023 - april 2024 lämnas senast 26 juni 2024. Skapa påminnelse
 • Momsdeklaration för räkenskapsår juni 2023 - maj 2024 lämnas senast 26 juli 2024. Skapa påminnelse
 • Momsdeklaration för räkenskapsår juli 2023 - juni 2024 lämnas senast 26 augusti 2024. Skapa påminnelse
 • Momsdeklaration för räkenskapsår augusti 2023 - juli 2024 lämnas senast 26 september 2024. Skapa påminnelse
 • Momsdeklaration för räkenskapsår september 2023 - augusti 2024 lämnas senast 28 oktober 2024. Skapa påminnelse
 • Momsdeklaration för räkenskapsår oktober 2023 - september 2024 lämnas senast 26 november 2024. Skapa påminnelse
 • Momsdeklaration för räkenskapsår november 2023 - oktober 2024 lämnas senast 27 december 2024. Skapa påminnelse

Om företaget inte har haft handel med EU under räkenskapsåret

Aktiebolag och ekonomisk förening

 • Momsdeklaration för räkenskapsår juni 2022 - maj 2023 lämnas senast 17 januari 2024. Skapa påminnelse
 • Momsdeklaration för räkenskapsår juli 2022 - juni 2023 lämnas senast 17 januari 2024. Skapa påminnelse
 • Momsdeklaration för räkenskapsår augusti 2022 - juli 2023 lämnas senast 12 april 2024. Skapa påminnelse
 • Momsdeklaration för räkenskapsår september 2022 - augusti 2023 lämnas senast 12 april 2024. Skapa påminnelse
 • Momsdeklaration för räkenskapsår oktober 2022 - september 2023 lämnas senast 19 augusti 2024. Skapa påminnelse
 • Momsdeklaration för räkenskapsår november 2022 - oktober 2023 lämnas senast 19 augusti 2024. Skapa påminnelse
 • Momsdeklaration för räkenskapsår december 2022 - november 2023 lämnas senast 19 augusti 2024. Skapa påminnelse
 • Momsdeklaration för räkenskapsår januari - december 2023 lämnas senast 19 augusti 2024. Skapa påminnelse
 • Momsdeklaration för räkenskapsår februari 2023 - januari 2024 lämnas senast 12 december 2024. Skapa påminnelse
 • Momsdeklaration för räkenskapsår mars 2023 - februari 2024 lämnas senast 12 december 2024. Skapa påminnelse
 • Momsdeklaration för räkenskapsår april 2023 - mars 2024 lämnas senast 12 december 2024. Skapa påminnelse
 • Momsdeklaration för räkenskapsår maj 2023 - april 2024 lämnas senast 12 december 2024. Skapa påminnelse

Enskild firma

 • Momsdeklaration för räkenskapsår januari - december 2023 lämnas senast 13 maj 2024. Skapa påminnelse

Handelsbolag och kommanditbolag

 • Momsdeklaration för räkenskapsår januari - december 2023 lämnas senast 26 februari 2024. Skapa påminnelse

Bli påmind om dina viktigaste redovisningsdatum