Lämna in Inkomstdeklaration 4 till Skatteverket

Inkomstdeklaration 4 är en deklaration som lämnas av handelsbolag och kommanditbolag till Skatteverket med underlag för beskattning av inkomster i företaget.

Skapa påminnelse om Inkomstdeklaration 4

Vad ska Inkomstdeklaration 4 innehålla?

Inkomstdeklaration 4 ska innehålla information om företagets resultat och ekonomiska ställning samt skattemässiga justeringar. Resultatet redovisas i form av en sammanställning av intäkter och kostnader i avsnittet Räkenskapsschema INK4R. Den ekonomiska ställningen redovisas i form av en sammanställning av företagets tillgångar, skulder och eget kapital i avsnittet Räkenskapsschema INK4R. Skattemässiga justeringar är sådant som enligt lag dras av eller läggs till för att påverka hur mycket skatt som företaget ska betala och det görs i avsnittet Skattemässiga justeringar INK4S. Resultatet efter skattemässiga justeringar fördelas mellan delägarna och fördelningen redovisas i avsnittet Delägaruppgifter INK4DU. Delägarens resultat beskattas sedan i den privata inkomstdeklarationen för varje delägare genom N3A-bilaga till Inkomstdeklaration 1.

Vilka typer av företag ska deklarera och lämna in Inkomstdeklaration 4?

Handelsbolag och kommanditbolag ska deklarera, fylla i och lämna in Inkomstdeklaration 4. Deklarationen förkortas ofta INK4.

När ska Inkomstdeklaration 4 lämnas in?

Inkomstdeklaration 4 ska normalt lämnas in till Skatteverket en gång per år efter räkenskapsårets (året som rapporteras för) slut. Räkenskapsåret är ett kalenderår, januari till december. Exempelvis rapporteras Inkomstdeklaration 4 för räkenskapsåret januari till december normalt i augusti året efter. Deklarationsdagen, den sista dagen att lämna in deklarationen, är vanligtvis den 1 augusti. Om den 1:a är en lördag, söndag eller helgdag är deklarationsdagen normalt närmast följande vardag.

Inlämningsdatumen är olika om inlämning sker digitalt eller fysiskt via en blankett. Inlämningsdatumen här och nedan gäller vid inlämning digitalt.

Förseningsavgift om Inkomstdeklaration 4 inte är inlämnad i tid

Om Inkomstdeklaration 4 lämnas in för sent till Skatteverket, debiterar de en eller flera, men maximalt tre stycken, förseningsavgifter. Om deklarationen lämnas in efter senaste inlämningsdatum debiteras en förseningsavgift om 1 250 kr. Blir deklarationen ytterligare sen debiteras flera förseningsavgifter. En till förseningsavgift om 1 250 kr debiteras om deklarationen är mer än 3 månader sen. Lämnas deklarationen in senare än 5 månader efter senaste inlämningsdatum debiteras ytterligare en förseningsavgift om 1 250 kr.

Totalt blir dessa avgifter 3 750 kr om Inkomstdeklaration 4 lämnas in mer än 5 månader efter senaste inlämningsdatum.

Andra viktiga rapporter för företag som ska lämna in Inkomstdeklaration 4

Datum för att lämna in Inkomstdeklaration 4

  • Inkomstdeklaration 4 för räkenskapsår 2023 lämnas senast 1 augusti 2024. Skapa påminnelse
  • Inkomstdeklaration 4 för räkenskapsår 2024 lämnas senast 1 augusti 2025. Skapa påminnelse
  • Inkomstdeklaration 4 för räkenskapsår 2025 lämnas senast 3 augusti 2026. Skapa påminnelse

Bli påmind om dina viktigaste redovisningsdatum