Lämna in Inkomstdeklaration 4 till Skatteverket

Inkomstdeklaration 4 är en deklaration som lämnas av handelsbolag och kommanditbolag till Skatteverket med underlag för beskattning av inkomster i företaget.

Skapa påminnelse om Inkomstdeklaration 4

Vad ska Inkomstdeklaration 4 innehålla?

Inkomstdeklaration 4 ska innehålla information om företagets resultat och ekonomiska ställning samt skattemässiga justeringar. Resultatet redovisas i form av en sammanställning av intäkter och kostnader i avsnittet Räkenskapsschema INK4R. Den ekonomiska ställningen redovisas i form av en sammanställning av företagets tillgångar, skulder och eget kapital i avsnittet Räkenskapsschema INK4R. Skattemässiga justeringar är sådant som enligt lag dras av eller läggs till för att påverka hur mycket skatt som företaget ska betala och det görs i avsnittet Skattemässiga justeringar INK4S. Resultatet efter skattemässiga justeringar fördelas mellan delägarna och fördelningen redovisas i avsnittet Delägaruppgifter INK4DU. Delägarens resultat beskattas sedan i den privata inkomstdeklarationen för varje delägare genom N3A-bilaga till Inkomstdeklaration 1.

Vilka typer av företag ska deklarera och lämna in Inkomstdeklaration 4?

Handelsbolag och kommanditbolag ska deklarera, fylla i och lämna in Inkomstdeklaration 4. Deklarationen förkortas ofta INK4.

När ska Inkomstdeklaration 4 lämnas in?

Inkomstdeklaration 4 ska normalt lämnas in till Skatteverket en gång per år efter räkenskapsårets (året som rapporteras för) slut. Räkenskapsåret är ett kalenderår, januari till december. Exempelvis rapporteras Inkomstdeklaration 4 för räkenskapsåret januari till december normalt i augusti året efter. Deklarationsdagen, den sista dagen att lämna in, är vanligtvis den 1 augusti, men det kan variera beroende på om den 1:a är en helgdag.

Inlämningsdatumen är olika om inlämning sker digitalt eller fysiskt via en blankett. Inlämningsdatumen här och nedan gäller vid inlämning digitalt.

Förseningsavgift om Inkomstdeklaration 4 inte är inlämnad i tid

Om Inkomstdeklaration 4 lämnas in för sent till Skatteverket, debiterar de en eller flera, men maximalt tre stycken, förseningsavgifter. Om deklarationen lämnas in efter senaste inlämningsdatum debiteras en förseningsavgift om 1 250 kr. Blir deklarationen ytterligare sen debiteras flera förseningsavgifter. En till förseningsavgift om 1 250 kr debiteras om deklarationen är mer än 3 månader sen. Lämnas deklarationen in senare än 5 månader efter senaste inlämningsdatum debiteras ytterligare en förseningsavgift om 1 250 kr.

Totalt blir dessa avgifter 3 750 kr om Inkomstdeklaration 4 lämnas in mer än 5 månader efter senaste inlämningsdatum.

Andra viktiga rapporter för företag som ska lämna in Inkomstdeklaration 4

Datum för att lämna in Inkomstdeklaration 4

  • Inkomstdeklaration 4 för räkenskapsår 2021 lämnas senast 1 augusti 2022. Skapa påminnelse
  • Inkomstdeklaration 4 för räkenskapsår 2022 lämnas senast 1 augusti 2023. Skapa påminnelse
  • Inkomstdeklaration 4 för räkenskapsår 2023 lämnas senast 1 augusti 2024. Skapa påminnelse

Bli påmind om dina viktigaste redovisningsdatum