Vanliga frågor

Redovisningsdatum

Vilka rapporter visas när ett företag läggs till?

Rapporterna som visas utgår från de uppgifter som du anger för företaget. Rapporterna som visas är de där sista redovisningsdatumet ännu inte passerat. Exempelvis: När ett företag med kvartalsmoms läggs till den 10:e maj, visas rapporten Momsdeklaration Januari-Mars med sista redovisningsdatumet den 12:e maj 2021 på rapportsidan. När samma företag läggs till den 13:e maj visas inte denna rapport.

Varför får jag rapportpåminnelser per e-post?

Som standard, när du registrerar ett konto, kommer du att få påminnelser per e-post 7 och 14 dagar innan sista redovisningsdatumet. Du kan alltid ändra inställningarna genom att lägga till eller ta bort påminnelser på sidan Inställningar.

Kan man få påminnelser för Periodisk sammanställning?

Ja, som inloggad användare kan du både se dessa rapporter för ditt företag och få påminnelser för dem.

Vad händer när jag klickar i Klar-boxen på rapportsidan?

Rapporten anses då ha skickats in till den aktuella myndigheten. Rapporten försvinner från Rapporter: Att göra-vyn och visas i Klara rapporter-vyn. Påminnelser för rapporten kommer nu _inte_ att skickas.

Vilka blir effekterna av att jag ser texten "Viss data för detta företag saknas fortfarande" på företagssidan?

Det är meddelandet visas på grund av att du har valt "Jag fyller i det här fältet senare" för ett eller flera fält för företaget du har lagt till. Effekten av detta blir att rapporter eller hack inte visas korrekt i tjänsten. Gå till sidan Företag, välj Ändra och uppdatera informationen i detta eller dessa fält för företaget och klicka på Spara.

Är det sista redovisningsdatumet när rapporten senast måste lämnas in i digitalt format eller i pappersformat?

Det sista redovisningsdatumet är datumet då rapporten måste skickas in som senast i digitalt format. Ibland kan senaste redovisningsdatum vara ett annat om du istället skickar in rapporten i pappersformat.

Hur ändrar sig rapporterna för mitt företag när jag ändrar företagsuppgifter?

Om du exempelvis ändrar från årsmoms till kvartalsmoms, visas fortfarande, i de flesta fall, årsmomsrapporten på Att göra rapport-sidan. Detta beror på att om du gör ändringarna under ett räkenskapsår behöver du fortfarande rapportera momsen från början av det redan påbörjade räkenskapsåret fram till datumet då du ändrade till kvartalsmoms. Därefter kommer endast kvartalsmomsrapporterna att visas på Att göra rapport-sidan. När du ändrar uppgifter för ett företag kan du fylla i datumet från när ändringarna gäller. Om du inte fyller i något datum här kommer dagens datum att användas här.

Vilket räkenskapsår ska väljas för ett företag med förlängt eller förkortat räkenskapsår?

Om företaget har ett förlängt räkenskapsår (som kan väljas i samband med företagsstart) ska du välja det räkenskapsår som företaget har under ett normalår. Exempelvis: Du registrerar hos myndigheten att företaget ska normalt ha räkenskapsåret Januari – December, men att det första räkenskapsåret är förlängt från företagsstarten 1 augusti 2020 till 31 december 2021. I detta fall ska räkenskapsåret Januari – December väljas för företaget i Redovisningsdatum. Vid förkortat räkenskapsår gäller samma princip, det vill säga att du för företaget i Redovisningsdatum ska välja räkenskapsåret som företaget har under ett normalår.

Var hittar jag rapporten Verksamhetsredogörelse för bevakningsföretag?

När du har loggat in i tjänsten, klicka först på Företag i menyn. Har du fler företag, välj det företag som rapporten gäller. Under företagsinformationen finns ett avsnitt som rör så kallade extrarapporter. Klicka här på pilen som pekar till vänster. Nu visas frågor som rör olika extrarapporter. Klicka på frågan “Företag som utför bevakningstjänster?” och svara på frågan som ställs. Svarar du Ja på frågan visas rapporten Verksamhetsredogörelse för bevakningsföretag i rapportlistan för företaget. Du visar rapportlistan för företaget genom att klicka på Rapporter i menyn.

Var hittar jag deklarationsblanketten för moms?

Moms deklareras till Skatteverket antingen digitalt på deras webbplats eller fysiskt med en blankett. Blanketten för momsdeklaration finns på Skatteverkets webbplats. För att nå den, gå först in på deras webbplats Skatteverket.se. Därefter, välj i huvudmenyn Företag och därefter Moms. Välj sedan Deklarera moms i menyn till vänster eller längre ned på sidan. Här finns information om hur du deklarerar moms digitalt eller med blankett. Om du inte har fått en fysisk momsdeklarationsblankett och önskar att deklarera med en sådan, kan du här beställa en ny momsdeklarationsblankett.

Varför är kvartalsmoms valt för företaget som jag lägger in?

När du testar tjänsten (Se hur det fungerar), sparas information som fyllts i tillfälligt i din webbläsare. Registrerar du direkt efteråt ett konto och lägger in ett företag, är information såsom momsredovisning förvald för företaget. Du kan självklart ändra momsredovisningen jämfört med den förvalda när du lägger in ditt företag.

Jag ändrar från kvartalsmoms till årsmoms - varför ligger det kvar tidigare rapporter i listan?

Om du exempelvis ändrar från kvartalsmoms till årsmoms i mars 2021, kommer rapporten Momsdeklaration Januari-Mars med sista dag 2021-05-12 fortfarande att finnas med i rapportlistan. Det beror på att ändringen gjordes i mars, vilket är innan redovisningsperioden januari-mars tagit slut. Du behöver då först redovisa moms för den perioden för ditt företag. Det är viktigt att inte missa det. Efter det ska företaget redovisa moms en gång per år enligt den ändring du gjort.

När ska jag redovisa årsmoms?

Företag som redovisar moms en gång per år ska redovisa moms vid olika datum beroende på om företaget har handel med EU, det vill säga under året har köpt eller sålt varor eller tjänster från/till leverantörer/kunder inom EU (utanför Sverige). Många företag köper varor och tjänster av leverantörer från länder inom EU även om de inte är medvetna om det. Exempelvis: Flera större företag som säljer digitala tjänster gör detta från Irland.

Vi rekommenderar alltså att kontrollera det för ditt företag om du är osäker och anpassa tidpunkten av redovisningen av moms till det. Du ser vilka datum som gäller när du har lagt in ett företag som en registrerad användare eller när du testar tjänsten.

Redovisningshack

Hur skapar ni hacken?

Hacken skapas av vårt team av erfarna redovisningskonsulter, jurister och företagare. Vi använder vår erfarenhet, nyheter inom affärspraxis och lagstiftning som en utgångspunkt. Vi säkerställer att hacken är uppdaterade genom att kontinuerligt utvärdera och uppdatera dem anpassat till förändringar i lagstiftning och effekt. Läs mer om Redovisningshack®.

Hur kan jag veta hur mycket pengar som kommer att sparas genom att använda ett hack?

För det första, det finns ingen garanti att en viss summa pengar eller tid kommer att kunna sparas genom att använda ett hack som visas i tjänsten i just ditt företag. Summan som visas för ett hack är hur mycket pengar det fiktiva företag som används i exemplet som presenteras i den fullständiga versionen av hacket skulle kunna spara på att använda hacket på det sättet som visas i exemplet. Tanken med att visa en specifik summa i hacket är att, när man tar del av exemplet, skapa en bättre förståelse för hur hacket fungerar och att det kan finnas möjligheter att spara pengar genom att använda det. Om och hur mycket pengar som kan sparas beror återigen från fall till fall och från företag till företag.

Varför får jag bara ett hack per månad?

Vi tror på idén att små förbättringar som görs successivt steg för steg ofta ger en bättre effekt än större förbättringar som genomförs mer sällan. Att få för mycket information samtidigt kan lätt göra att man har svårt att ta till sig den och därför väljer att prioritera något annat än att gå igenom den ordentligt. Att få ett hack per månad ser vi ger möjligheten att successivt utvärdera möjligheter till förbättringar för företaget – oavsett om det är sådant man inte kände till sedan tidigare eller sådant man läst om tidigare.

Ingenting hindrar ju dock att man, om det passar en bättre, vid vissa tillfällen går igenom flera hack som man har fått under flera månaders tid och utvärderar, genomför vissa och väljer bort andra.

För vilket av mina företag väljs hacken?

Om du har lagt in fler än ett företag i tjänsten kan ett hack väljas för något av dessa företag. Det kan också variera, vilket gör att en månad väljs ett hack för ett av dina företag och en annan månad väljs ett hack för ett annat av dina företag. Hacken baserar sig på information som vi har om ditt företag som du lagt in i tjänsten. Ju mer information vi har, desto mer precisa hack kan vi föreslå. Läs mer om Redovisningshack®.


Har du andra frågor? Kontakta oss gärna: info@redovisningsdatum.se