Vanliga frågor - FAQ


Vilka rapporter visas när ett företag läggs till?

Rapporterna som visas utgår från de uppgifter som du anger för företaget. Rapporterna som visas är de där sista redovisningsdatumet ännu inte passerat. Exempelvis: När ett företag med kvartalsmoms läggs till den 10:e februari, visas rapporten Momsdeklaration Oktober-December med sista redovisningsdatumet den 12:e februari 2020 på rapportsidan. När samma företag läggs till den 13:e februari visas inte denna rapport.

Kan man få påminnelser för Periodisk sammanställning?

Ja, som inloggad användare kan du både se dessa rapporter för ditt företag och få påminnelser för dem.

Vad händer när jag klickar i Klar-boxen på rapportsidan?

Rapporten anses då ha skickats in till den aktuella myndigheten. Rapporten försvinner från Rapporter: Att göra-vyn och visas i Klara rapporter-vyn. Påminnelser för rapporten kommer nu _inte_ att skickas.

Är det sista redovisningsdatumet när rapporten senast måste lämnas in i digitalt format eller i pappersformat?

Det sista redovisningsdatumet är datumet då rapporten måste skickas in som senast i digitalt format. Ibland kan senaste redovisningsdatum vara ett annat om du istället skickar in rapporten i pappersformat.

Kan jag få rapportpåminnelser att skickas till fler än en person?

Du som har Plus- eller Premium-abonnemang kan lägga till extra påminnelsemottagare för företaget. Det betyder att du kan lägga till en extra e-postadress som kommer att få en kopia av samtliga rapportpåminnelser per e-post som skickas för företaget.

Hur ändrar sig rapporterna för mitt företag när jag ändrar företagsuppgifter?

Om du exempelvis ändrar från årsmoms till kvartalsmoms, visas fortfarande, i de flesta fall, årsmomsrapporten på Att göra rapport-sidan. Detta beror på att om du gör ändringarna under ett räkenskapsår behöver du fortfarande rapportera momsen från början av det redan påbörjade räkenskapsåret fram till datumet då du ändrade till kvartalsmoms. Därefter kommer endast kvartalsmomsrapporterna att visas på Att göra rapport-sidan. När du ändrar uppgifter för ett företag kan du fylla i datumet från när ändringarna gäller. Om du inte fyller i något datum här kommer dagens datum att användas här.

Vad händer när jag klickar i Material mottaget-boxen på rapportsidan?

Byråanvändare: Du anses ha erhållit materialet och/eller informationen som du behöver för att färdigställa rapporten för din kund. Raden med rapporten markeras med gult när boxen klickas i.

Vilket räkenskapsår ska väljas för ett företag med förlängt eller förkortat räkenskapsår?

Om företaget har ett förlängt räkenskapsår (som kan väljas i samband med företagsstart) ska du välja det räkenskapsår som företaget har under ett normalår. Exempelvis: Du registrerar hos myndigheten att företaget ska normalt ha räkenskapsåret Januari – December, men att det första räkenskapsåret är förlängt från företagsstarten 1 augusti 2019 till 31 december 2020. I detta fall ska räkenskapsåret Januari – December väljas för företaget i Redovisningsdatum. Vid förkortat räkenskapsår gäller samma princip, det vill säga att du för företaget i Redovisningsdatum ska välja räkenskapsåret som företaget har under ett normalår.

Har du andra frågor? Kontakta oss gärna: info@redovisningsdatum.se