Vanliga frågor

Vilka rapporter visas när ett företag läggs till?

Rapporterna som visas utgår från de uppgifter som du anger för företaget. Rapporterna som visas är de där sista redovisningsdatumet ännu inte passerat. Exempelvis: När ett företag med kvartalsmoms läggs till den 29:e september, visas rapporten Momsdeklaration Juli-September med sista redovisningsdatumet den 12:e november 2021 på rapportsidan. När samma företag läggs till den 1:a oktober visas inte denna rapport.

Varför får jag rapportpåminnelser per e-post?

Som standard, när du registrerar ett konto, kommer du att få påminnelser per e-post 7 och 14 dagar innan sista redovisningsdatumet. Du kan alltid ändra inställningarna genom att lägga till eller ta bort påminnelser på sidan Inställningar.

Kan man få påminnelser för Periodisk sammanställning?

Ja, som inloggad användare kan du både se dessa rapporter för ditt företag och få påminnelser för dem.

Vad händer när jag klickar i Klar-boxen på rapportsidan?

Rapporten anses då ha skickats in till den aktuella myndigheten. Rapporten försvinner från Rapporter: Att göra-vyn och visas i Klara rapporter-vyn. Påminnelser för rapporten kommer nu _inte_ att skickas.

Vilka blir effekterna av att jag ser texten "Viss data för detta företag saknas fortfarande" på företagssidan?

Det här meddelandet visas på grund av att du valt "Jag fyller i detta senare" för ett eller flera fält för företaget som lagts till. Detta har effekten att vissa av rapporterna inte visas korrekt i tjänsten. Gå till Företag-sidan, välj Ändra och uppdatera informationen för företaget för detta eller dessa fält för att fylla i fullständiga data för företag och klicka Spara.

Är det sista redovisningsdatumet när rapporten senast måste lämnas in i digitalt format eller i pappersformat?

Det sista redovisningsdatumet är datumet då rapporten måste skickas in som senast i digitalt format. Ibland kan senaste redovisningsdatum vara ett annat om du istället skickar in rapporten i pappersformat.

Hur ändrar sig rapporterna för mitt företag när jag ändrar företagsuppgifter?

Om du exempelvis ändrar från årsmoms till kvartalsmoms, visas fortfarande, i de flesta fall, årsmomsrapporten på Att göra rapport-sidan. Detta beror på att om du gör ändringarna under ett räkenskapsår behöver du fortfarande rapportera momsen från början av det redan påbörjade räkenskapsåret fram till datumet då du ändrade till kvartalsmoms. Därefter kommer endast kvartalsmomsrapporterna att visas på Att göra rapport-sidan. När du ändrar uppgifter för ett företag kan du fylla i datumet från när ändringarna gäller. Om du inte fyller i något datum här kommer dagens datum att användas här.

Vilket räkenskapsår ska väljas för ett företag med förlängt eller förkortat räkenskapsår?

Om företaget har ett förlängt räkenskapsår (som kan väljas i samband med företagsstart) ska du välja det räkenskapsår som företaget har under ett normalår. Exempelvis: Du registrerar hos myndigheten att företaget ska normalt ha räkenskapsåret Januari – December, men att det första räkenskapsåret är förlängt från företagsstarten 1 augusti 2020 till 31 december 2021. I detta fall ska räkenskapsåret Januari – December väljas för företaget i Redovisningsdatum. Vid förkortat räkenskapsår gäller samma princip, det vill säga att du för företaget i Redovisningsdatum ska välja räkenskapsåret som företaget har under ett normalår.

Var hittar jag rapporten Verksamhetsredogörelse för bevakningsföretag?

När du har loggat in i tjänsten, klicka först på Företag i menyn. Har du fler företag, välj det företag som rapporten gäller. Under företagsinformationen finns ett avsnitt som rör så kallade extrarapporter. Klicka här på pilen som pekar till vänster. Nu visas frågor som rör olika extrarapporter. Klicka på frågan “Företag som utför bevakningstjänster?” och svara på frågan som ställs. Svarar du Ja på frågan visas rapporten Verksamhetsredogörelse för bevakningsföretag i rapportlistan för företaget. Du visar rapportlistan för företaget genom att klicka på Rapporter i menyn.

Var hittar jag deklarationsblanketten för moms?

Moms deklareras till Skatteverket antingen digitalt på deras webbplats eller fysiskt med en blankett. Blanketten för momsdeklaration finns på Skatteverkets webbplats. För att nå den, gå först in på deras webbplats Skatteverket.se. Därefter, välj i huvudmenyn Företag och därefter Moms. Välj sedan Deklarera moms i menyn till vänster eller längre ned på sidan. Här finns information om hur du deklarerar moms digitalt eller med blankett. Om du inte har fått en fysisk momsdeklarationsblankett och önskar att deklarera med en sådan, kan du här beställa en ny momsdeklarationsblankett.

Jag ändrar från kvartalsmoms till årsmoms - varför ligger det kvar tidigare rapporter i listan?

Om du exempelvis ändrar från kvartalsmoms till årsmoms i september 2021, kommer rapporten Momsdeklaration Juli-September med sista dag 2021-11-12 fortfarande att finnas med i rapportlistan. Det beror på att ändringen gjordes i september, vilket är innan redovisningsperioden juli-september tagit slut. Du behöver då först redovisa moms för den perioden för ditt företag. Det är viktigt att inte missa det. Efter det ska företaget redovisa moms en gång per år enligt den ändring du gjort.

När ska jag redovisa årsmoms?

Företag som redovisar moms en gång per år ska redovisa moms vid olika datum beroende på om företaget har handel med EU, det vill säga under året har köpt eller sålt varor eller tjänster från/till leverantörer/kunder inom EU (utanför Sverige). Många företag köper varor och tjänster av leverantörer från länder inom EU även om de inte är medvetna om det. Exempelvis: Flera större företag som säljer digitala tjänster gör detta från Irland.

Vi rekommenderar alltså att kontrollera det för ditt företag om du är osäker och anpassa tidpunkten av redovisningen av moms till det. Du ser vilka datum som gäller när du har lagt in ett företag som en registrerad användare eller när du testar tjänsten.


Har du andra frågor? Kontakta oss gärna: info@redovisningsdatum.se