Vanliga frågor

Vilka rapporter visas när ett företag läggs till?

Rapporterna som visas utgår från de uppgifter som du anger för företaget. Rapporterna som visas är de där sista redovisningsdatumet ännu inte passerat. Exempelvis: När ett företag med kvartalsmoms den 29 mars, visas rapporten Momsdeklaration Januari-Mars med sista redovisningsdatumet den 12 maj 2022 i rapportsidan. När samma företag läggs till den 1 april visas inte denna rapport.

Varför får jag rapportpåminnelser via e-post?

Som standard, när du registrerar ett konto, kommer du att få påminnelser via e-post 7 och 14 dagar innan sista redovisningsdatumet. Du kan alltid ändra inställningarna genom att lägga till eller ta bort påminnelser på sidan Inställningar.

Kan man få påminnelser för Periodisk sammanställning?

Ja, som inloggad användare kan du både se dessa rapporter för ditt företag och få påminnelser för dem.

Vad händer när jag klickar i Klar-boxen på rapportsidan?

Rapporten anses då ha skickats in till den aktuella myndigheten. Rapporten försvinner från Rapporter: Att göra-vyn och visas i Klara rapporter-vyn. Påminnelser för rapporten kommer nu inte att skickas.

Vilka blir effekterna av att jag ser texten "Viss data för detta företag saknas fortfarande" på företagssidan?

Det här meddelandet visas på grund av att du valt "Jag fyller i detta senare" för ett eller flera fält för företaget som lagts till. Detta har effekten att vissa av rapporterna inte visas korrekt i tjänsten. Gå till Företag-sidan, välj Ändra och uppdatera informationen för företaget för detta eller dessa fält för att fylla i fullständiga data för företag och klicka Spara.

Är det sista redovisningsdatumet när rapporten senast måste lämnas in i digitalt format eller i pappersformat?

Det sista redovisningsdatumet är datumet då rapporten måste skickas in som senast i digitalt format. Ibland kan senaste redovisningsdatum vara ett annat om du istället skickar in rapporten i pappersformat.

Hur ändrar sig rapporterna för mitt företag när jag ändrar företagsuppgifter?

Om du exempelvis ändrar från årsmoms till kvartalsmoms, visas fortfarande, i de flesta fall, årsmomsrapporten på Att göra rapport-sidan. Detta beror på att om du gör ändringarna under ett räkenskapsår behöver du fortfarande rapportera momsen från början av det redan påbörjade räkenskapsåret fram till datumet då du ändrade till kvartalsmoms. Därefter kommer endast kvartalsmomsrapporterna att visas på Att göra rapport-sidan. När du ändrar uppgifter för ett företag kan du fylla i datumet från när ändringarna gäller. Om du inte fyller i något datum här kommer dagens datum att användas här.

Vilket räkenskapsår ska väljas för ett företag med förlängt eller förkortat räkenskapsår?

Om företaget har ett förlängt räkenskapsår (som kan väljas i samband med företagsstart) ska du välja det räkenskapsår som företaget har under ett normalår. Exempelvis: Du registrerar hos myndigheten att företaget ska normalt ha räkenskapsåret Januari – December, men att det första räkenskapsåret är förlängt från företagsstarten 1 augusti 2021 till 31 december 2022. I detta fall ska räkenskapsåret Januari – December väljas för företaget i Redovisningsdatum. Vid förkortat räkenskapsår gäller samma princip, det vill säga att du för företaget i Redovisningsdatum ska välja räkenskapsåret som företaget har under ett normalår.

Var hittar jag rapporten Verksamhetsredogörelse för bevakningsföretag?

När du har loggat in i tjänsten, klicka först på Företag i menyn. Har du fler företag, välj det företag som rapporten gäller. Under företagsinformationen finns ett avsnitt som rör så kallade extrarapporter. Klicka här på pilen som pekar till vänster. Nu visas frågor som rör olika extrarapporter. Klicka på frågan “Företag som utför bevakningstjänster?” och svara på frågan som ställs. Svarar du Ja på frågan visas rapporten Verksamhetsredogörelse för bevakningsföretag i rapportlistan för företaget. Du visar rapportlistan för företaget genom att klicka på Rapporter i menyn.

Var hittar jag deklarationsblanketten för moms?

Moms deklareras till Skatteverket antingen digitalt på deras webbplats eller fysiskt med en blankett. Blanketten för momsdeklaration finns på Skatteverkets webbplats. För att nå den, gå först in på deras webbplats Skatteverket.se. Därefter, välj i huvudmenyn Företag och därefter Moms. Välj sedan Deklarera moms i menyn till vänster eller längre ned på sidan. Här finns information om hur du deklarerar moms digitalt eller med blankett. Om du inte har fått en fysisk momsdeklarationsblankett och önskar att deklarera med en sådan, kan du här beställa en ny momsdeklarationsblankett.

Jag ändrar från kvartalsmoms till årsmoms - varför ligger det kvar tidigare rapporter i listan?

Om du exempelvis ändrar från kvartalsmoms till årsmoms i mars 2022, kommer rapporten Momsdeklaration Januari-Mars med sista inlämingsdag 2022-05-12 fortfarande att finnas med i rapportlistan. Det beror på att ändringen gjordes i mars, vilket är innan redovisningsperioden januari-mars tagit slut. Du behöver då först redovisa moms för den perioden för ditt företag. Det är viktigt att inte missa det. Efter det ska företaget redovisa moms en gång per år enligt den ändring du gjort.

När ska jag redovisa årsmoms?

Företag som redovisar moms en gång per år ska redovisa moms vid olika datum beroende på om företaget har handel med EU, det vill säga under året har köpt eller sålt varor eller tjänster från/till leverantörer/kunder inom EU (utanför Sverige). Många företag köper varor och tjänster av leverantörer från länder inom EU även om de inte är medvetna om det. Exempelvis: Flera större företag som säljer digitala tjänster gör detta från Irland.

Vi rekommenderar alltså att kontrollera det för ditt företag om du är osäker och anpassa tidpunkten av redovisningen av moms till det. Du ser vilka datum som gäller när du har lagt in ett företag som en registrerad användare eller när du testar tjänsten.

Jag saknar en rapport för påminnelse att betala in månatlig skatt. Är det något jag kan lägga in själv?

Det går att lägga in påminnelse som påminner om att betala in preliminärskatt, även om detta inte är en formell rapport. Du gör det genom att loggar in och klickar på Företag i huvudmenyn. Klicka sedan på Ändra (har du lagt in fler företag väljer du först vilket företag du vill ändra uppgifter för). Kryssa för rutan för ”Visa Betalning av debiterad preliminärskatt för företaget i Rapportlistan”. Om du vill att ändringarna ska vara giltiga från ett visst datum (t.ex. att du nyligen börjat betala debiterad preliminärskatt) anger du det, annars gör du ingen ändring i fältet ”Ändringar är giltiga från”. Klicka på Spara. Du ska nu få påminnelser för när debiterad preliminärskatt senast ska vara inbetalad till Skatteverket på samma sätt som rapportpåminnelser.

Vi har startat ett AB men startar vår verksamhet framåt sommaren. Behöver jag ändå skicka in momsrapporter nu eller gör jag det när vår verksamhet har startats?

Ni behöver normalt inte redovisa någon moms innan tidpunkten för vilken ni registrerat er för moms eller när ni startat verksamheten. Men, om ni gör inköp av sådant som ska användas i verksamheten (varor, tjänster, inventarier etc.) och vill dra av momsen för detta behöver ni registrera er för moms från det datumet, t.ex. nu under våren. Ni behöver då redovisa moms från och med det datumet ni väljer. I annat fall kan ni välja datumet för när ni startar er verksamhet och säljer till kunder etc. som startdatum för momsregistreringen och ni behöver då redovisa moms från och med det datumet.

Jag ser rapporten Periodisk sammanställning tjänster i listan för rapporter. Vad är det för rapport?

Periodisk sammanställning tjänster är en rapport som lämnas av företag till Skatteverket (SKV) för att deklarera värdet av försäljning och inköp av tjänster som säljs till företag i andra EU-länder. Alla typer av företag, oavsett företagsform, som säljer tjänster till EU-länder ska lämna in Periodisk sammanställning. Periodisk sammanställning tjänster lämnas normalt in kvartalsvis. Om du har kryssat i rutan Försäljning av tjänster till EU-länder för ditt företag visas redovisningsdatumen i tjänsten. Mer information om Periodisk sammanställning tjänster.

Hur kan jag lägga till fler företag kopplade till användaren?

Du kan lägga till fler företag genom att följa dessa steg: 1. Logga in i tjänsten. 2. Klicka på Företag i huvudmenyn. 3. Klicka på Lägg till (bredvid rubriken Företag). 4. Fyll i och välj vad som gäller för ditt företag och klicka sedan på Lägg till.


Har du andra frågor? Kontakta oss gärna: info@redovisningsdatum.se