Lämna in K10-bilaga till Inkomstdeklaration 1 till Skatteverket

K10-bilagan är en bilaga (blankett) till Inkomstdeklaration 1 som lämnas av privatpersoner till Skatteverket med underlag för beskattning av privat ägande i ett mindre aktiebolag (ett så kallat fåmansföretag).

Skapa påminnelse för K10-bilaga till Inkomstdeklaration 1

Vad ska K10-bilagan innehålla?

K10-bilagan ska innehålla uppgifter som används för att beräkna skatt på utdelningar som gjorts under året som gått samt för att beräkna vilket utrymme som finns för att göra utdelningar till lägre beskattning för framtida utdelningar (så kallat lågbeskattat utdelningsutrymme).

Som företagare kan man välja att använda en av två typer av regler för beräkning av skatten: utdelning alternativ 1 - förenklingsregeln eller utdelning alternativ 2 - huvudregeln. Grundprincipen är att alternativ 1 bör ur ett skatteperspektiv väljas om du inte gjort några större löneutbetalningar från företaget, till dig själv och/eller eventuella anställda. Alternativ 2 bör istället väljas om du gjort större löneutbetalningar från företaget, till dig själv och/eller eventuella anställda. Observera att om man är delägare i flera företag kan bara alternativ 1 användas för ett av dessa företag och alternativ 2 ska användas för de andra.

Bilagan ska fyllas i även om ingen utdelning gjorts. För varje år som du fyller i och lämnar in bilagan räknas det lågbeskattade utdelningsutrymmet upp och blir större och kan användas för att göra utdelningar från företaget till dig själv till en lägre skattesats.

Vilka ska deklarera och lämna in K10-bilaga till Inkomstdeklaration 1?

Alla privatpersoner som äger ett mindre aktiebolag som är ett så kallat fåmansföretag ska lämna in K10-bilagan tillsammans med sin privata inkomstdeklaration (Inkomstdeklaration 1).

När ska K10-bilaga till Inkomstdeklaration 1 lämnas in?

K10-bilagan ska lämnas in till Skatteverket en gång per år samtidigt som den privata inkomstdeklarationen (Inkomstdeklaration 1) lämnas in. Inkomstdeklaration 1 lämnas vanligtvis in i början av maj. Deklarationsdagen, den sista dagen att lämna in deklarationen, är vanligtvis den 2 maj. Om den 2:a är en lördag, söndag eller helgdag är deklarationsdagen normalt närmast följande vardag.

Andra viktiga rapporter för företag som ska lämna in K10-bilaga till Inkomstdeklaration 1

Datum för att lämna in K10-bilaga till Inkomstdeklaration 1

  • K10-bilaga till Inkomstdeklaration 1 för räkenskapsår 2023 lämnas senast 2 maj 2024. Skapa påminnelse
  • K10-bilaga till Inkomstdeklaration 1 för räkenskapsår 2024 lämnas senast 2 maj 2025. Skapa påminnelse
  • K10-bilaga till Inkomstdeklaration 1 för räkenskapsår 2025 lämnas senast 4 maj 2026. Skapa påminnelse

Bli påmind om dina viktigaste redovisningsdatum