Lämna in Arbetsgivardeklaration till Skatteverket

Arbetsgivardeklaration är en deklaration som lämnas av företag som har anställda till Skatteverket med information om löner, olika förmåner, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt.

Skapa påminnelse om Arbetsgivardeklaration

Vad ska Arbetsgivardeklaration innehålla?

Arbetsgivardeklaration ska innehålla information om löner, olika förmåner, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för de som är anställda i företaget. Lön är normalt en ersättning för arbete som utförts. En förmån är en ersättning som ges på annat sätt än i pengar, exempelvis kostförmån när den anställde inte behöver betala för mat eller bilförmån när företaget betalar för den anställdes bil. Arbetsgivaravgiften är en avgift som används för att täcka kostnader i samhället för bland annat sjukvård, pension och föräldraledighet. Den avdragna skatten är i första hand kommunal skatt som används för att täcka kostnader för kommunen där den anställde bor. Arbetsgivaravgifter och avdragen skatt betalas till Skatteverket.

Arbetsgivardeklaration ska också innehålla information om betalningsmottagare, det vill säga vem som tar emot lön eller förmåner, för samtliga anställda.

Vilka typer av företag ska deklarera och lämna in Arbetsgivardeklaration?

Alla typer av företag, oavsett företagsform, som har anställda och betalar ut lön eller förmåner till dem ska lämna in Arbetsgivardeklaration. Uttag som ägare av ett aktiebolag gör räknas normalt som lön och ska därmed redovisas i arbetsgivardeklarationen. En företagare som driver företag och har en enskild firma är inte själv anställd i sitt företag. Den företagaren ska därför inte redovisa sina uttag som lön i en arbetsgivardeklaration, utan betalar skatt för sitt överskott från företaget i en bilaga (NE-bilaga) till sin privata inkomstdeklaration (NE-bilaga) till sin privata inkomstdeklaration.

När ska Arbetsgivardeklaration lämnas in?

Arbetsgivardeklaration ska normalt lämnas in till Skatteverket i månaden efter den månad som lönen är utbetald för. Exempelvis rapporteras bruttolöner, förmåner, kostnadsavdrag, arbetsgivaravgifter och avdragen preliminärskatt för januari månad i februari månad. Deklarationsdagen, den sista dagen att lämna in deklarationen, är vanligtvis den 12:e i varje månad. Om den 12:e är en lördag, söndag eller helgdag är deklarationsdagen normalt närmast följande vardag.

Andra viktiga rapporter för företag som ska lämna in Arbetsgivardeklaration

Datum för att lämna in Arbetsgivardeklaration

 • Arbetsgivardeklaration för maj 2024 lämnas senast 12 juni 2024. Skapa påminnelse
 • Arbetsgivardeklaration för juni 2024 lämnas senast 12 juli 2024. Skapa påminnelse
 • Arbetsgivardeklaration för juli 2024 lämnas senast 19 augusti 2024. Skapa påminnelse
 • Arbetsgivardeklaration för augusti 2024 lämnas senast 12 september 2024. Skapa påminnelse
 • Arbetsgivardeklaration för september 2024 lämnas senast 14 oktober 2024. Skapa påminnelse
 • Arbetsgivardeklaration för oktober 2024 lämnas senast 12 november 2024. Skapa påminnelse
 • Arbetsgivardeklaration för november 2024 lämnas senast 12 december 2024. Skapa påminnelse
 • Arbetsgivardeklaration för december 2024 lämnas senast 17 januari 2025. Skapa påminnelse
 • Arbetsgivardeklaration för januari 2025 lämnas senast 12 februari 2025. Skapa påminnelse
 • Arbetsgivardeklaration för februari 2025 lämnas senast 12 mars 2025. Skapa påminnelse
 • Arbetsgivardeklaration för mars 2025 lämnas senast 14 april 2025. Skapa påminnelse
 • Arbetsgivardeklaration för april 2025 lämnas senast 12 maj 2025. Skapa påminnelse

Bli påmind om dina viktigaste redovisningsdatum