Viktiga datum för Enskild firma

Enskild firma är en företagsform som ägs och drivs av en person. Det är inte en så kallad juridisk person, vilket innebär att företaget inte kan teckna avtal, ha anställda och äga tillgångar. Det är istället ägaren av den enskilda firman som personligen har ansvar för företagets åtaganden och skyldigheter. Enskild firma ska varje år rapportera till Skatteverket.

Skapa rapportpåminnelser för Enskild firma

Rapporter för Enskild firma

Ägaren av Enskild firma ska, efter varje räkenskapsår, oavsett om någon verksamhet bedrivits eller inte, normalt lämna NE-bilaga till Inkomstdeklaration 1 till Skatteverket. Enskild firma ska normalt även lämna ett flertal andra rapporter till myndigheter och offentliga aktörer beroende på vilken verksamhet som bedrivs i företaget.

Exempel på andra rapporter som kan vara aktuella att lämna för Enskild firma:

Exempel på viktiga datum för Enskild firma

Här är exempel för Enskild firma med räkenskapsår januari till december, vilket är det enda tillgängliga räkenskapsåret som standard, som redovisar moms en gång per kvartal och säljer tjänster inom EU.

  • Periodisk sammanställning tjänster för januari - mars 2023 lämnas senast 25 april 2023. Skapa påminnelse
  • NE-bilaga till Inkomstdeklaration 1 för räkenskapsår januari 2022 - december 2022 lämnas senast 2 maj 2023. Skapa påminnelse
  • Momsdeklaration för januari - mars 2023 lämnas senast 12 maj 2023. Skapa påminnelse

Bli påmind om dina viktigaste redovisningsdatum