Lämna in Momsdeklaration månadsvis till Skatteverket

Momsdeklarationen är en deklaration som lämnas av företag till Skatteverket för att deklarera moms på försäljning och inköp. Momsdeklarationen lämnas normalt in kvartalsvis, månadsvis eller årsvis.

Skapa påminnelse om Momsdeklaration

Vad ska Momsdeklarationen innehålla?

Momsdeklarationen ska innehålla information om företagets momspliktiga försäljning eller uttag, utgående moms på försäljning eller uttag, momspliktiga inköp vid omvänd skatteskyldighet, utgående moms på inköp, import, utgående moms på import, försäljning som är undantagen från moms samt ingående moms.

Momspliktig försäljning omfattar i princip försäljning av alla typer av varor och tjänster. Det finns några undantag som inte är momspliktigt, exempelvis sjukvård, tandvård och social omsorg, grundskola, gymnasieskola, högskola och universitet, bank- och finansieringstjänster. Utgående moms är den moms som avser det som företaget sålt, som läggs på beloppet och är angivet på fakturor och kvitton. Med uttag menas här utvärdet på sådant som inte har sålts, men exempelvis använts för privat bruk eller för en vara eller tjänst som har givits bort. Momspliktiga inköp syftar på moms som avser det som företaget köpt, som är angivet på fakturor och kvitton.

Omvänd skatteskyldighet gäller för sådana situationer där köparen är skatteskyldig för momsen, vilket brukar anges på fakturan. Det innebär att ditt företag inte ska ta ut moms på fakturan som tas emot från en leverantör. Med utgående moms på inköp menas den moms som ska läggas på beloppet. Omvänd skatteskyldighet gäller bland annat för digitala tjänster som säljs från leverantörer utanför Sveriges gränser.

Om redovisningen i momsdeklarationen visar på att moms ska betalas, betalas den till Skatteverket. Visar den på att företaget få moms tillbaka, betalas den ut till företaget till företagets skattekonto av Skatteverket.

Vilka typer av företag ska deklarera och lämna in Momsdeklaration?

Alla typer av företag, oavsett företagsform, som driver en momspliktig verksamhet ska lämna in Momsdeklaration. Företaget ska då först registrera sig för moms.

När ska Momsdeklaration månadsvis lämnas in?

Företag som redovisar moms varje månad ska redovisa den ungefär en och en halv månad efter månadens slut. Exempelvis rapporteras Momsdeklaration för januari normalt i mars. Deklarationsdagen, den sista dagen att lämna in deklarationen, är då vanligtvis den 12 mars. Om den 12:e är en lördag, söndag eller helgdag är deklarationsdagen normalt närmast följande vardag.

Det finns tre typer av tillfällen för momsredovisning, redovisningsperioder för moms. Förutom förutom varje månad, finns momsredovisning varje kvartal och varje år. Beroende på företagets omsättning kan det finnas möjlighet att använda andra tillfällen för att redovisa moms än per månad. Omsätter företaget under 1 miljon kronor per år får moms redovisas för företaget en gång per år. Omsätter företaget mellan 1 och 40 miljoner kronor per år ska moms redovisas för företaget minst en gång per kvartal. Omsätter företaget över 40 miljoner kronor per år ska moms redovisas för företaget en gång per månad.

Det är alltid möjligt att redovisa moms oftare för företaget om man som företagare önskar, exempelvis varje månad även om företaget exempelvis inte behöver redovisa oftare än varje år.

Förseningsavgift om Momsdeklaration inte är inlämnad i tid

Om momsdeklarationen lämnas in för sent får företaget först ett så kallat övervägande om förseningsavgift. Det är ett meddelande från Skatteverket om förseningen som man som företagare kan svara på skriftligt. Skatteverket beslutar efter det om företaget får en förseningsavgift eller inte. Förseningsavgiften är 625 kr. Om företaget är sen kan det även tillkomma andra avgifter och kostnader såsom skattetillägg.

Andra viktiga rapporter för företag som ska lämna in Momsdeklaration

Datum för att lämna in Momsdeklaration månadsvis

Bli påmind om dina viktigaste redovisningsdatum