Lämna in Inkomstdeklaration 2 till Skatteverket

Inkomstdeklaration 2 är en deklaration som lämnas av aktiebolag och ekonomiska föreningar till Skatteverket med underlag för beskattning av inkomster i företaget.

Skapa påminnelse om Inkomstdeklaration 2

Vad ska Inkomstdeklaration 2 innehålla?

Inkomstdeklaration 2 ska innehålla information om företagets resultat och ekonomiska ställning samt skattemässiga justeringar. Resultatet redovisas i form av en sammanställning av intäkter och kostnader i avsnittet Räkenskapsschema INK2R. Den ekonomiska ställningen redovisas i form av en sammanställning av företagets tillgångar, skulder och eget kapital i avsnittet Räkenskapsschema INK2R. Skattemässiga justeringar är sådant som enligt lag dras av eller läggs till för att påverka hur mycket skatt som företaget ska betala och det görs i avsnittet Skattemässiga justeringar INK2S. Skatten, inkomstskatten, som utgår från deklarationen betalas till Skatteverket.

Vilka typer av företag ska deklarera och lämna in Inkomstdeklaration 2?

Aktiebolag och ekonomisk förening ska deklarera, fylla i och lämna in Inkomstdeklaration 2. Deklarationen förkortas ofta INK2.

När ska Inkomstdeklaration 2 lämnas in?

Inkomstdeklaration 2 ska normalt lämnas in till Skatteverket en gång per år efter räkenskapsårets (året som rapporteras för) slut. Redovisningsperioden är ett räkenskapsår, vilket normalt är ett helår. Exempelvis rapporteras Inkomstdeklaration 2 för räkenskapsåret januari till december normalt i augusti året efter. Deklarationsdagen, den sista dagen att lämna in deklarationen, är vanligtvis den 1 augusti. Om den 1:a är en lördag, söndag eller helgdag är deklarationsdagen normalt närmast följande vardag.

Inlämningsdatumen är olika om inlämning sker digitalt eller fysiskt via en blankett. Inlämningsdatumen här och nedan gäller vid inlämning digitalt.

Förseningsavgift om Inkomstdeklaration 2 inte är inlämnad i tid

Om Inkomstdeklaration 2 lämnas in för sent till Skatteverket, debiterar de en eller flera, men maximalt tre stycken, förseningsavgifter. Om deklarationen lämnas in efter senaste inlämningsdatum debiteras en förseningsavgift om 6 250 kr. Blir deklarationen ytterligare sen debiteras flera förseningsavgifter. En till förseningsavgift om 6 250 kr debiteras om deklarationen är mer än 3 månader sen. Lämnas deklarationen in senare än 5 månader efter senaste inlämningsdatum debiteras ytterligare en förseningsavgift om 6 250 kr.

Totalt blir dessa avgifter 18 750 kr om Inkomstdeklaration 2 lämnas in mer än 5 månader efter senaste inlämningsdatum.

Andra viktiga rapporter för företag som ska lämna in Inkomstdeklaration 2

Datum för att lämna in Inkomstdeklaration 2

 • Inkomstdeklaration 2 för räkenskapsår augusti 2022 - juli 2023 lämnas senast 2 april 2024. Skapa påminnelse
 • Inkomstdeklaration 2 för räkenskapsår september 2022 - augusti 2023 lämnas senast 2 april 2024. Skapa påminnelse
 • Inkomstdeklaration 2 för räkenskapsår oktober 2022 - september 2023 lämnas senast 1 augusti 2024. Skapa påminnelse
 • Inkomstdeklaration 2 för räkenskapsår november 2022 - oktober 2023 lämnas senast 1 augusti 2024. Skapa påminnelse
 • Inkomstdeklaration 2 för räkenskapsår december 2022 - november 2023 lämnas senast 1 augusti 2024. Skapa påminnelse
 • Inkomstdeklaration 2 för räkenskapsår januari 2023 - december 2023 lämnas senast 1 augusti 2024. Skapa påminnelse
 • Inkomstdeklaration 2 för räkenskapsår februari 2023 - januari 2024 lämnas senast 2 december 2024. Skapa påminnelse
 • Inkomstdeklaration 2 för räkenskapsår mars 2023 - februari 2024 lämnas senast 2 december 2024. Skapa påminnelse
 • Inkomstdeklaration 2 för räkenskapsår april 2023 - mars 2024 lämnas senast 2 december 2024. Skapa påminnelse
 • Inkomstdeklaration 2 för räkenskapsår maj 2023 - april 2024 lämnas senast 2 december 2024. Skapa påminnelse
 • Inkomstdeklaration 2 för räkenskapsår juni 2023 - maj 2024 lämnas senast 15 januari 2025. Skapa påminnelse
 • Inkomstdeklaration 2 för räkenskapsår juli 2023 - juni 2024 lämnas senast 15 januari 2025. Skapa påminnelse

Bli påmind om dina viktigaste redovisningsdatum