Viktiga datum för Ekonomisk förening

Ekonomisk förening är en företagsform som ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen och bedriva ekonomisk verksamhet. Den ska ha minst tre medlemmar, dessa kan vara personer eller företag. Föreningen är en så kallad juridisk person, vilket innebär att den kan teckna avtal, ha anställda och äga tillgångar. Ekonomisk förening ska varje år rapportera till Skatteverket.

Skapa rapportpåminnelser för Ekonomisk förening

Rapporter för Ekonomisk förening

En ekonomisk förening ska efter varje räkenskapsår, oavsett om någon verksamhet bedrivits i bolaget eller inte, alltid lämna in Inkomstdeklaration 2 till Skatteverket. Ekonomisk förening ska normalt även lämna ett flertal andra rapporter till myndigheter och offentliga aktörer beroende på vilken verksamhet som bedrivs i bolaget.

Exempel på andra rapporter som kan vara aktuella att lämna för Ekonomisk förening:

Exempel på viktiga datum för Ekonomisk förening

Här är exempel för Ekonomisk förening med räkenskapsår januari till december som redovisar moms en gång per kvartal och säljer tjänster inom EU.

  • Momsdeklaration för januari - mars 2024 ska lämnas till Skatteverket senast 13 maj 2024. Skapa påminnelse
  • Periodisk sammanställning tjänster för april - juni 2024 ska lämnas till Skatteverket senast 25 juli 2024. Skapa påminnelse
  • Inkomstdeklaration 2 för januari - december 2023 ska lämnas till Skatteverket senast 1 augusti 2024. Skapa påminnelse

Bli påmind om dina viktigaste redovisningsdatum