Integritetspolicy

Gäller från och med 27 januari 2023

1. Inledning

Tack för att du väljer Redovisningsdatum! Integriteten och säkerheten för dina personuppgifter är och kommer att förbli mycket viktig för oss. Vi beskriver i denna Integritetspolicy ("Policy") på ett transparent sätt hur vi samlar in, lagrar, delar och använder dina personuppgifter.

2. Om denna policy

I denna policy beskrivs viktiga detaljer angående dina personuppgifters relation med Redovisningsdatum Sverige AB. Policyn gäller tjänsten Redovisningsdatum (”Tjänsten”). De villkor som reglerar din användning av Tjänsten definieras i Användningsvillkoren.

Redovisningsdatum är personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter i Tjänsten beroende på hur Tjänsten används. Vi är personuppgiftsansvarig när användare endast lagrar uppgifter om sig själva och den egna verksamheter i Tjänsten. Vi är personuppgiftsbiträde när användare lagrar andra personuppgifter i Tjänsten. I rollen som personuppgiftsbiträde är användaren, den registrerade organisationen hos Redovisningsdatum, vilket kan vara små och medelstora företag, näringsidkare, redovisningskonsulter och redovisningsbyråer, personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna i Tjänsten.

Från tid till annan kan vi utveckla nya eller erbjuda ytterligare tjänster. Om lanseringen av nya eller ytterligare tjänster medför en förändring i hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter kommer vi att förse dig med mer information och ytterligare villkor eller regler. Såvida inget annat anges när vi introducerar de nya eller ytterligare tjänsterna omfattas de av denna policy.

Syftet med denna policy är att:

 1. se till att du förstår vilka personuppgifter vi samlar in om dig, skälen till varför vi samlar in och använder dem och vem vi delar dem med
 2. förklara hur vi använder personuppgifter som du delar med oss för att ge dig en bra upplevelse när du använder Tjänsten
 3. förklara vilka rättigheter och du har i förhållande till de personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig, och hur vi skyddar din sekretess.

Vi hoppas att detta hjälper dig att förstå vilka sekretessåtaganden vi har gentemot dig. Om du inte accepterar innehållet i denna policy kan du välja att inte använda Tjänsten.

3. Dina rättigheter

Den allmänna dataskyddsförordningen eller ”GDPR”, ger individer vissa rättigheter vad gäller deras personuppgifter. Utifrån tillgång, och med undantag för begränsningar i gällande lag, får individen följande rättigheter:

Vi ber dig att kontakta oss om du önskar att utöva dessa rättigheter. Om vi skickar dig elektroniska marknadsföringsmeddelanden i enlighet med ditt samtycke eller i enlighet med vad som är tillåtet enligt tillämplig lagstiftning, kan du när som helst återkalla ditt samtycke eller framföra din invändning (”avböja”) utan extra kostnad. De elektroniska marknadsföringsmeddelanden du får från Redovisningsdatum (t.ex. de som skickas via e-post) innehåller även en mekanism för att avanmäla sig i själva meddelandet (t.ex. länken Avregistrera dig här i e-postmeddelanden vi skickar till dig).

4. Hur vi samlar in dina personuppgifter

Vi samlar in dina personuppgifter på följande sätt:

 1. När du registrerar dig för Tjänsten – när du registrerar dig för Tjänsten samlar vi in vissa personuppgifter som krävs för att du ska kunna använda Tjänsten, t.ex. namn och e-postadress.
 2. Genom din användning av Tjänsten – när du ändrar registrerade uppgifter i Tjänsten.
 3. Personuppgifter som samlas in som gör att vi kan tillhandahålla ytterligare funktioner/funktionalitet – från tid till annan kan du även uttryckligen välja att ge oss ditt samtycke till att samla in ytterligare personuppgifter, t.ex. för att vi ska kunna tillhandahålla fler funktioner. Du kan när som helst ändra dig och återkalla ditt samtycke.

Vi använder sådana anonymiserade och sammanställda uppgifter i syften som bland annat innefattar test av våra IT-system, dataanalys, marknadsföring och kampanjer, förbättring av Tjänsten och utveckling av nya funktioner/funktionalitet i Tjänsten.

5. Vilka personuppgifter samlar vi in från dig?

I tabellerna nedan beskriver vi de kategorier av personuppgifter som vi samlar in och använder om dig:

Personuppgifter som samlas in när du registrerar dig för Tjänsten

Kategori av personuppgifter Beskrivning av kategori
Uppgifter för kontoregistrering

Detta är de personuppgifter som du uppgett eller som vi har samlat in för att du ska kunna registrera dig för och använda Tjänsten. Dessa inkluderar ditt namn och e-postadress.

Personuppgifter som samlas in genom din användning av Tjänsten

Kategori av personuppgifter Beskrivning av kategori
Uppgifter om användning av Tjänsten

Personuppgifter som samlas in om dig när du använder Tjänsten. Kan innefatta följande:

 • Information om din typ av abonnemang hos Redovisningsdatum
 • Information om inlagda uppgifter som registrerad användare såsom uppgifter om företagsnamn och för kontaktperson: namn och e-postadress
 • Information om din interaktion med Tjänsten, som innehåller datum och tid för alla begäranden som du gör
 • Användar-ID kopplas till dig som användare i vår databas
 • Tekniska data som kan innefatta webbadresser, cookiedata, IP-adress, vilka typer av enheter du använder för att komma åt eller ansluta till Tjänsten, unika enhets-ID:n, enhetsattribut, typ av nätverksanslutning (t.ex. WiFi, 4G, LTE, Bluetooth) och leverantör, nätverkets och enhetens prestanda, webbläsartyp, språk och operativsystem. Mer information om tekniska data som behandlas av oss hittar du i vår policy för cookies.

Personuppgifter som samlas in med ditt tillstånd, som gör det möjligt för oss att förse dig med ytterligare funktioner eller funktionalitet

Kategori av personuppgifter Beskrivning av kategori
Marknadsföringsdata

Dessa personuppgifter används för att göra det möjligt för Redovisningsdatum och våra partner/tjänsteleverantörer att skicka marknadsföringskommunikation på följande sätt:

 • via e-post
 • medan du använder Tjänsten och/eller
 • direkt från tredje part.

Dessa inkluderar ditt namn, e-postadress, uppgifter om företagsnamn och för kontaktperson: namn och e-postadress.

6. Vad använder vi dina personuppgifter till?

När du använder eller interagerar med Tjänsten använder vi en rad olika tekniker för att behandla personuppgifter som vi samlar in om dig av olika anledningar. I tabellen nedan beskriver vi skälen till att vi behandlar dina personuppgifter, de rättsliga grunder vi förlitar oss på för att vi ska få behandla dina personuppgifter och vilka kategorier av personuppgifter (anges i avsnitt 5, ”Vilka personuppgifter samlar vi in från dig?”) som används för dessa ändamål:

>
Beskrivning av varför Redovisningsdatum behandlar dina personuppgifter (”behandlingsändamål”) Rättslig grund för behandlings-ändamålet Vilka kategorier av personuppgifter som används av Redovisningsdatum för behandlingsändamålet
För att tillhandahålla, anpassa och förbättra din upplevelse av Tjänsten, till exempel genom att tillhandahålla anpassat, personligt eller lokaliserat innehåll, rekommendationer, funktioner och reklam i eller utanför Tjänsten.
 • Genomföra avtal
 • Berättigade intressen
 • Data för kontoregistrering
 • Data om tjänstanvändning
För att förstå hur du kommer åt och använder Tjänsten för att säkerställa tjänstens tekniska funktionalitet, för att utveckla nya produkter och tjänster samt analysera din användning av Tjänsten, inklusive din interaktion med applikationer, produkter och tjänster som görs tillgängliga, länkas till eller erbjuds via Tjänsten.
 • Genomföra avtal
 • Berättigade intressen
 • Data för kontoregistrering
 • Data om tjänstanvändning
För att kommunicera med dig i syften som är kopplade till Tjänsten.
 • Genomföra avtal
 • Berättigade intressen
 • Data för kontoregistrering
 • Data om tjänstanvändning
För att kommunicera med dig för:
 • marknadsföring
 • deltagande i tävlingar, enkäter och lotterier
 • reklamsyften
via e-post, aviseringar eller andra meddelanden.
 • Samtycke
 • Berättigade intressen
 • Uppgifter om tävlingar, enkäter och lotterier
 • Marknadsföringsuppgifter

Kontakta oss, se avsnitt 12 ”Så kontaktar du oss”, om du behöver ytterligare information om avvägningar som Redovisningsdatum har gjort för att kontrollera om vårt berättigade intresse kan utgöra rättslig grund under GDPR.

7. Delning av dina personuppgifter

Vi har kategoriserat mottagarna av dina personuppgifter som samlas in eller genereras genom din användning av Tjänsten.

Information vi kan dela

Mottagarkategorier Orsaker till delning
Tjänsteleverantörer och andra

Vi använder tekniska tjänsteleverantörer som tillämpar den tekniska infrastruktur som vi behöver för att tillhandahålla Tjänsten, i synnerhet värd-, lagrings-, hanteringsleverantörer för Redovisningsdatum-applikationen med innehåll och den information vi behandlar.

Vi använder tekniska tjänsteleverantörer som hjälper oss att kommunicera enligt beskrivningen i (avsnitt 6) i denna policy.

Polis och dataskyddsmyndigheter

Vi delar dina personuppgifter när vi i god tro anser att det är nödvändigt för oss att göra det för att kunna uppfylla en rättslig skyldighet enligt gällande lag, eller svara på en giltig rättslig process, såsom en husrannsakningsorder, ett domstolsbeslut eller en stämning.

Vi delar även dina personuppgifter när vi i god tro anser att det är nödvändigt för våra egna eller tredje parts berättigade intressen som rör nationell säkerhet, brottsbekämpning, rättstvister, brottsutredningar, att skydda någon persons säkerhet, eller för att förhindra dödsfall eller nära förestående kroppsskada, under förutsättning att vi anser att ett sådant intresse överskrider dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av dina personuppgifter.

Köpare av vår verksamhet

Vi delar dina personuppgifter i de fall där vi säljer eller förhandlar om att sälja vårt företag till en köpare eller till potentiella köpare. I den här situationen fortsätter Redovisningsdatum att säkerställa sekretessen för dina personuppgifter och meddelar dig innan dina personuppgifter överförs till köparen eller blir föremål för en annan integritetspolicy.

8. Datalagring och borttagning

Vi behåller dina personuppgifter endast så länge som det behövs för att förse dig med Tjänsten och i legitima och viktiga syften, såsom underhåll av Tjänsten, databaserade beslut om nya funktioner och lösningar, uppfyllande av våra juridiska förpliktelser och lösande av tvister. Vi behåller vissa av dina personuppgifter så länge du använder Tjänsten. Vi behåller t.ex. information om företag, inställningar och kontoinformation.

På din begäran tar vi bort eller anonymiserar dina personuppgifter så att de inte längre identifierar dig, såvida vi inte är juridiskt berättigade eller skyldiga att underhålla vissa personuppgifter, inklusive i följande situationer:

9. Länkar

Vi kan visa annonser från tredje part och annat innehåll som länkar till tredje parts webbplatser. Vi kan inte kontrollera eller hållas ansvariga för tredje parts sekretessåtgärder eller deras innehåll. Om du klickar på tredje parts annons eller länk förstår att du lämnar Tjänsten och alla personuppgifter som du tillhandahåller omfattas inte av denna policy. Läs igenom den tredje partens integritetspolicyer för att ta reda på hur de samlar in och behandlar dina personuppgifter.

10. Skydda dina personuppgifter

Vi strävar efter att skydda våra användares personliga data. Vi genomför lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda säkerheten hos dina personuppgifter, men ber dig observera att inget system någonsin är helt säkert. Vi har implementerat kryptering samt policyer för åtkomst och lagring för att skydda mot obehörig åtkomst och onödig lagring av personuppgifter i våra system.

Ditt lösenord skyddar ditt användarkonto. Vi rekommenderar att du använder ett unikt och starkt lösenord, begränsar åtkomsten till din dator och webbläsare och loggar ut när du har använt Tjänsten.

11. Ändringar i denna integritetspolicy

Vi kan ibland göra ändringar i denna policy. När vi gör väsentliga ändringar i denna policy förser vi dig med ett tydligt meddelande med hänsyn till omständigheterna, t.ex. genom att visa ett tydligt meddelande i Tjänsten eller genom att skicka ett e-postmeddelande. Vi kan meddela dig i förväg. Se därför till att du läser alla sådana meddelanden noggrant.

12. Så kontaktar du oss

Tack för att du har läst vår Integritetspolicy. Om du har några frågor om denna policy kan du kontakta oss. Du hittar kontaktuppgifter genom att besöka avsnittet “Om oss” på vår webbplats. Du kan även skriva till oss på följande adress:

Redovisningsdatum Sverige AB
Kivra: 559191-6597
106 31 Stockholm

© Redovisningsdatum Sverige AB