Om Redovisningsdatum

Redovisningsdatum är en digital tjänst som hjälper företagare och redovisningsbyråer i Sverige att bli påminda om när ekonomiska rapporter ska redovisas till svenska myndigheter och andra offentliga aktörer. Tjänsten ägs och drivs av Redovisningsdatum Sverige AB (559191-6597).

Redovisningsdatum ger svar på:

  1. Vilka rapporter är det egentligen enligt lag krav på att rapportera till myndigheter för företag?
  2. Hur kan jag på ett smidigt sätt hålla koll på att inte missa att skicka in rapporterna?

Företagare

Det finns många rapporter som företagare enligt lag måste rapportera till svenska myndigheter och andra offentliga aktörer. De vanligaste är Inkomstdeklaration, Momsdeklaration, Arbetsgivardeklaration och Årsredovisning. Vilka rapporter som måste lämnas in beror på bland annat företagsform, val som gjorts vid företagsregistreringen och typ av verksamhet.

Det finns också rapporter som företagare måste rapportera som inte tillhör de allra vanligaste. Dessa rapporter är det inte alla som känner till. Exempelvis måste EU-moms redovisas vid försäljning mellan företag inom EU i en s.k. periodisk sammanställning som ska skickas till Skatteverket. I och med ökad e-handel och annan handel över gränserna, omfattas fler och fler av kravet att skicka in rapporten.

Att hålla koll på vilka rapporter som ska skickas in och deras datum kan vara ett omfattande jobb. Detta även om man vet vilka rapporter som ska redovisas och man inte ändrar något större i sitt företag, t.ex. växlar från att ha inga anställda till att ha anställda eller byter momsperiod. Och även om lagstiftningen inte skulle ändras ofta.

Redovisningsdatum är en tjänst för att smidigt hålla rapportdatum uppdaterade och påminna om när och vilka rapporter som ska skickas in.

Redovisningsbyråer

Alla som drivit en redovisningsbyrå har någon gång erfarit att bristen på tillgång till bokföringsunderlag, information om en affärshändelse eller ställningstagande kring disposition av resultat, har gjort att arbete för en kund som var tänkt att göras idag, måste skjutas på framtiden. Att påminna kunder om detta tar tid, en tid som kan vara svår att debitera för. I sådana fall innebär det också att det kostar pengar.

Med Redovisningsdatum kan ni ställa in när, inför sista redovisningdatum, som en kund ska påminnas om att komma in med underlag och information. För vissa kunder kan det räcka med en gång, medan för andra kunder kan det behövas flera. Att ni själva slipper göra det, sparar inte bara era resurser, utan kundrelationen kan hållas på en bättre nivå om meddelandet kommer centralt ifrån och inte från er personligen.

Redovisningsdatum möjliggör att ställa in en, två eller hur många påminnelser ni anser att en kund behöver. Påminnelser kan ges per mejl eller både per mejl och SMS. Som stöd för er planering kan ni även se när i framtiden kunderna kommer att påminnas och vilka som har blivit påminda, när och hur. När en kund kommit in med underlag och information kan ni enkelt markera det så att inga ytterligare påminnelser skickas.

Kontakta oss

Kontakta oss gärna med frågor och förslag:

Redovisningsdatum Sverige AB
Box 2026
750 02 Uppsala
E-post: info@redovisningsdatum.se