Om Redovisningsdatum

Redovisningsdatum är en digital tjänst som hjälper företagare i Sverige att bli påminda om när ekonomiska rapporter ska redovisas till svenska myndigheter och andra offentliga aktörer. Tjänsten ägs och drivs av Redovisningsdatum Sverige AB (559191-6597).

Redovisningsdatum ger svar på:

  1. Vilka rapporter är det egentligen enligt lag krav på att rapportera till myndigheter för företag?
  2. Hur kan jag på ett smidigt sätt hålla koll på att inte missa att skicka in rapporterna?

Det finns många rapporter som företagare enligt lag måste rapportera till svenska myndigheter och andra offentliga aktörer. De vanligaste är Inkomstdeklaration, Momsdeklaration, Arbetsgivardeklaration och Årsredovisning. Vilka rapporter som måste lämnas in beror på bland annat företagsform, val som gjorts vid företagsregistreringen och typ av verksamhet.

Det finns också rapporter som företagare måste rapportera som inte tillhör de allra vanligaste. Dessa rapporter är det inte alla som känner till. Exempelvis måste EU-moms redovisas vid försäljning mellan företag inom EU i en s.k. periodisk sammanställning som ska skickas till Skatteverket. I och med ökad e-handel och annan handel över gränserna, omfattas fler och fler av kravet att skicka in rapporten.

Att hålla koll på vilka rapporter som ska skickas in och deras datum kan vara ett omfattande jobb. Detta även om man vet vilka rapporter som ska redovisas och man inte ändrar något större i sitt företag, t.ex. växlar från att ha inga anställda till att ha anställda eller byter momsperiod. Och även om lagstiftningen inte skulle ändras ofta.

Redovisningsdatum är en tjänst för att smidigt hålla rapportdatum uppdaterade och påminna om när och vilka rapporter som ska skickas in.

Kontakta oss

Kontakta oss gärna med frågor och förslag:

Redovisningsdatum Sverige AB
Box 2026
750 02 Uppsala
E-post: info@redovisningsdatum.se