Se hur Redovisnings­datum fungerar

Fyll i uppgifter för ditt företag och se de viktigaste rapporterna som du enligt lag måste lämna till myndigheter*

Många företag köper varor och tjänster av leverantörer från länder inom EU även om de inte är medvetna om det. Exempel på det är köp av appar i App Store eller Google Play, annonsering på Facebook, abonnemangskostnad för Microsoft 365 eller ett företagskonto hos Dropbox.


* Tjänsten omfattar fler rapporter än de som visas på den här sidan.