Lämna in Periodisk sammanställning tjänster till Skatteverket

Periodisk sammanställning tjänster är en rapport som lämnas av företag till Skatteverket (SKV) för att deklarera värdet av försäljning och inköp av tjänster som säljs till företag i andra EU-länder. Periodisk sammanställning för tjänster lämnas normalt in kvartalsvis.

Skapa påminnelse om Periodisk sammanställning

Vad ska Periodisk sammanställning tjänster innehålla?

Periodisk sammanställning tjänster ska innehålla försäljning av tjänster, trepartshandel samt överföringar till egen verksamhet. Redovisningen sker genom att för varje företag som företaget har sålt tjänster till respektive bedrivit tredjepartshandel med redovisa VAT-nummer, värdet på tjänster i svenska kronor (SEK) och värdet på tredjepartshandel i SEK.

VAT-nummer är köparens momsredovisningsnummer. I Sverige anges VAT-numret med SE följt av organisationsnumret (utan bindestreck) och med siffrorna 01 i slutet, exempelvis SE556677889901.

I samband med att företaget lämnar momsdeklaration redovisas i den deklarationen eventuell försäljning till företag i andra EU-länder. När sådan försäljning redovisas förväntar sig även Skatteverket att företaget ska lämna in Periodisk sammanställning. Om företaget inte har haft någon försäljning till företag i andra EU-länder under en period behöver företaget inte lämna Periodisk sammanställning för den perioden.

Vilka typer av företag ska lämna in Periodisk sammanställning tjänster?

Alla typer av företag, oavsett företagsform, som säljer tjänster till EU-länder ska lämna in Periodisk sammanställning.

När ska Periodisk sammanställning tjänster lämnas in?

Företag som säljer tjänster till EU-länder ska redovisa den ungefär en månad efter kvartalets slut. Exempelvis rapporteras Periodisk sammanställning för tjänster för perioden januari-mars normalt i slutet av april. Den sista dagen för att lämna in rapporten är då vanligtvis den 25 april. Om den 25:e är en lördag, söndag eller helgdag är deklarationsdagen normalt närmast följande vardag.

Inlämningsdatumen är olika om inlämning sker digitalt eller fysiskt via en blankett. Inlämningsdatumen här och nedan gäller vid inlämning digitalt.

Det finns även andra tillfällen för Periodisk sammanställning, om företaget enbart säljer varor till EU-länder eller säljer både varor och tjänster till EU-länder.

Förseningsavgift om Periodisk sammanställning inte är inlämnad i tid

Om företaget har sålt något till ett annat EU-land och Periodisk sammanställning lämnas in för sent till Skatteverket, debiterar de en förseningsavgift. Om rapporten lämnas in efter det senaste inlämningsdatum debiteras en förseningsavgift om 1 250 kr. Om fler än en rapport lämnas in för sent till Skatteverket, debiteras en förseningsavgift om 1 250 kr för varje rapport som har lämnats in för sent.

Andra viktiga rapporter för företag som ska lämna in Periodisk sammanställning

Datum för att lämna in Periodisk sammanställning tjänster

  • Periodisk sammanställning tjänster för januari - mars 2024 lämnas senast 25 april 2024. Skapa påminnelse
  • Periodisk sammanställning tjänster för april - juni 2024 lämnas senast 25 juli 2024. Skapa påminnelse
  • Periodisk sammanställning tjänster för juli - september 2024 lämnas senast 25 oktober 2024. Skapa påminnelse
  • Periodisk sammanställning tjänster för oktober - december 2024 lämnas senast 27 januari 2025. Skapa påminnelse
  • Periodisk sammanställning tjänster för januari - mars 2025 lämnas senast 25 april 2025. Skapa påminnelse
  • Periodisk sammanställning tjänster för april - juni 2025 lämnas senast 25 juli 2025. Skapa påminnelse
  • Periodisk sammanställning tjänster för juli - september 2025 lämnas senast 27 oktober 2025. Skapa påminnelse
  • Periodisk sammanställning tjänster för oktober - december 2025 lämnas senast 26 januari 2026. Skapa påminnelse

Bli påmind om dina viktigaste redovisningsdatum