Lämna in Periodisk sammanställning för varor och tjänster to Skatteverket

Periodisk sammanställning är en rapport som lämnas av företag till Skatteverket (SKV) för att deklarera värdet av försäljning och inköp av varor, tjänster eller både varor och tjänster som säljs till företag i andra EU-länder. Periodisk sammanställning för varor och tjänster lämnas normalt in månadsvis eller kvartalsvis.

Skapa påminnelse om Periodisk sammanställning

Vad ska Periodisk sammanställning varor och tjänster innehålla?

Periodisk sammanställning varor och tjänster ska innehålla försäljning av varor, trepartshandel och tjänster samt överföringar till egen verksamhet. Redovisningen sker genom att för varje företag som företaget har sålt varor och tjänster till respektive bedrivit tredjepartshandel med redovisa VAT-nummer, värdet på varuleveranser i svenska kronor (SEK), värdet på tredjepartshandel i SEK och värdet på tjänster i SEK. Om företaget använder ett så kallat avropslager (call-off stock) behöver det också redovisas genom att ange typ av händelse och VAT-nummer för avsedd köpare.

VAT-nummer är köparens momsredovisningsnummer. I Sverige anges VAT-numret med SE följt av organisationsnumret (utan bindestreck) och med siffrorna 01 i slutet, exempelvis SE556677889901.

I samband med att företaget lämnar momsdeklaration redovisas i den deklarationen eventuell försäljning till företag i andra EU-länder. När sådan försäljning redovisas förväntar sig även Skatteverket att företaget ska lämna in Periodisk sammanställning. Om företaget inte har haft någon försäljning till företag i andra EU-länder under en period behöver företaget inte lämna Periodisk sammanställning för den perioden.

Vilka typer av företag ska lämna in Periodisk sammanställning varor och tjänster?

Alla typer av företag, oavsett företagsform, som säljer varor, tjänster eller både varor och tjänster till EU-länder ska lämna in Periodisk sammanställning.

När ska Periodisk sammanställning varor och tjänster lämnas in?

Företag som säljer både varor och tjänster till EU-länder ska redovisa den ungefär en månad efter månadens slut. Exempelvis rapporteras Periodisk sammanställning för varor och tjänster för februari i slutet av mars. Den sista dagen för att lämna in rapporten är då vanligtvis den 25 mars. Om den 25:e är en lördag, söndag eller helgdag är deklarationsdagen normalt närmast följande vardag.

Inlämningsdatumen är olika om inlämning sker digitalt eller fysiskt via en blankett. Inlämningsdatumen här och nedan gäller vid inlämning digitalt.

Det finns även andra tillfällen för Periodisk sammanställning, om företaget enbart säljer tjänster till EU-länder eller enbart säljer varor till EU-länder.

Förseningsavgift om Periodisk sammanställning inte är inlämnad i tid

Om företaget har sålt något till ett annat EU-land och Periodisk sammanställning lämnas in för sent till Skatteverket, debiterar de en förseningsavgift. Om rapporten lämnas in efter det senaste inlämningsdatum debiteras en förseningsavgift om 1 250 kr. Om fler än en rapport lämnas in för sent till Skatteverket, debiteras en förseningsavgift om 1 250 kr för varje rapport som har lämnats in för sent.

Andra viktiga rapporter för företag som ska lämna in Periodisk sammanställning

Datum för att lämna in Periodisk sammanställning varor och tjänster

 • Periodisk sammanställning varor och tjänster för mars 2024 lämnas senast 25 april 2024. Skapa påminnelse
 • Periodisk sammanställning varor och tjänster för april 2024 lämnas senast 27 maj 2024. Skapa påminnelse
 • Periodisk sammanställning varor och tjänster för maj 2024 lämnas senast 25 juni 2024. Skapa påminnelse
 • Periodisk sammanställning varor och tjänster för juni 2024 lämnas senast 25 juli 2024. Skapa påminnelse
 • Periodisk sammanställning varor och tjänster för juli 2024 lämnas senast 26 augusti 2024. Skapa påminnelse
 • Periodisk sammanställning varor och tjänster för augusti 2024 lämnas senast 25 september 2024. Skapa påminnelse
 • Periodisk sammanställning varor och tjänster för september 2024 lämnas senast 25 oktober 2024. Skapa påminnelse
 • Periodisk sammanställning varor och tjänster för oktober 2024 lämnas senast 25 november 2024. Skapa påminnelse
 • Periodisk sammanställning varor och tjänster för november 2024 lämnas senast 27 december 2024. Skapa påminnelse
 • Periodisk sammanställning varor och tjänster för december 2024 lämnas senast 27 januari 2025. Skapa påminnelse
 • Periodisk sammanställning varor och tjänster för januari 2025 lämnas senast 25 februari 2025. Skapa påminnelse
 • Periodisk sammanställning varor och tjänster för februari 2025 lämnas senast 25 mars 2025. Skapa påminnelse

Bli påmind om dina viktigaste redovisningsdatum