Lämna in Periodisk sammanställning varor till Skatteverket

Periodisk sammanställning varor ska innehålla försäljning av varor och trepartshandel samt överföringar till egen verksamhet. Redovisningen sker genom att för varje företag som företaget har sålt varor till respektive bedrivit tredjepartshandel med redovisa VAT-nummer och värdet på varuleveranser i svenska kronor (SEK). Om företaget använder ett så kallat avropslager (call-off stock) behöver det också redovisas genom att ange typ av händelse och VAT-nummer för avsedd köpare.

Skapa påminnelse om Periodisk sammanställning

Vad ska Periodisk sammanställning varor innehålla?

Periodisk sammanställning varor ska innehålla försäljning av varor och trepartshandel samt överföringar till egen verksamhet. Redovisningen sker genom att för varje företag som företaget har sålt varor till respektive bedrivit tredjepartshandel med redovisa VAT-nummer och värdet på varuleveranser i svenska kronor (SEK). Om företaget använder ett så kallat avropslager (call-off stock) behöver det också redovisas genom att ange typ av händelse och VAT-nummer för avsedd köpare.

VAT-nummer är köparens momsredovisningsnummer. I Sverige anges VAT-numret med SE följt av organisationsnumret (utan bindestreck) och med siffrorna 01 i slutet, exempelvis SE556677889901.

I samband med att företaget lämnar momsdeklaration redovisas i den deklarationen eventuell försäljning till företag i andra EU-länder. När sådan försäljning redovisas förväntar sig även Skatteverket att företaget ska lämna in Periodisk sammanställning. Om företaget inte har haft någon försäljning till företag i andra EU-länder under en period behöver företaget inte lämna Periodisk sammanställning för den perioden.

Vilka typer av företag ska lämna in Periodisk sammanställning varor?

Alla typer av företag, oavsett företagsform, som säljer varor till EU-länder ska lämna in Periodisk sammanställning.

När ska Periodisk sammanställning varor lämnas in?

Företag som säljer varor till EU-länder ska redovisa den ungefär en månad efter månadens slut. Exempelvis rapporteras Periodisk sammanställning för varor för februari normalt i slutet av mars. Den sista dagen för att lämna in rapporten är då vanligtvis den 25 mars. Om den 25:e är en lördag, söndag eller helgdag är deklarationsdagen normalt närmast följande vardag.

Inlämningsdatumen är olika om inlämning sker digitalt eller fysiskt via en blankett. Inlämningsdatumen här och nedan gäller vid inlämning digitalt.

Det finns även andra tillfällen för Periodisk sammanställning, om företaget enbart säljer tjänster till EU-länder eller säljer både varor och tjänster till EU-länder.

Förseningsavgift om Periodisk sammanställning inte är inlämnad i tid

Om företaget har sålt något till ett annat EU-land och Periodisk sammanställning lämnas in för sent till Skatteverket, debiterar de en förseningsavgift. Om rapporten lämnas in efter det senaste inlämningsdatum debiteras en förseningsavgift om 1 250 kr. Om fler än en rapport lämnas in för sent till Skatteverket, debiteras en förseningsavgift om 1 250 kr för varje rapport som har lämnats in för sent.

Andra viktiga rapporter för företag som ska lämna in Periodisk sammanställning

Datum för att lämna in Periodisk sammanställning varor

 • Periodisk sammanställning varor för maj 2024 lämnas senast 25 juni 2024. Skapa påminnelse
 • Periodisk sammanställning varor för juni 2024 lämnas senast 25 juli 2024. Skapa påminnelse
 • Periodisk sammanställning varor för juli 2024 lämnas senast 26 augusti 2024. Skapa påminnelse
 • Periodisk sammanställning varor för augusti 2024 lämnas senast 25 september 2024. Skapa påminnelse
 • Periodisk sammanställning varor för september 2024 lämnas senast 25 oktober 2024. Skapa påminnelse
 • Periodisk sammanställning varor för oktober 2024 lämnas senast 25 november 2024. Skapa påminnelse
 • Periodisk sammanställning varor för november 2024 lämnas senast 27 december 2024. Skapa påminnelse
 • Periodisk sammanställning varor för december 2024 lämnas senast 27 januari 2025. Skapa påminnelse
 • Periodisk sammanställning varor för januari 2025 lämnas senast 25 februari 2025. Skapa påminnelse
 • Periodisk sammanställning varor för februari 2025 lämnas senast 25 mars 2025. Skapa påminnelse
 • Periodisk sammanställning varor för mars 2025 lämnas senast 25 april 2025. Skapa påminnelse
 • Periodisk sammanställning varor för april 2025 lämnas senast 26 maj 2025. Skapa påminnelse

Bli påmind om dina viktigaste redovisningsdatum