Viktiga datum för Aktiebolag

Aktiebolag är en företagsform som kan ägas av en eller flera delägare. Det är en så kallad juridisk person, vilket innebär att bolaget kan teckna avtal, ha anställda och äga tillgångar. Aktiebolag ska varje år rapportera till Skatteverket och Bolagsverket.

Skapa rapportpåminnelser för Aktiebolag

Rapporter för Aktiebolag

Ett aktiebolag ska efter varje räkenskapsår, oavsett om någon verksamhet bedrivits i bolaget eller inte, alltid lämna in Årsredovisning till Bolagsverket och Inkomstdeklaration 2 till Skatteverket. Aktiebolag ska normalt även lämna ett flertal andra rapporter till myndigheter och offentliga aktörer beroende på vilken verksamhet som bedrivs i bolaget.

Exempel på andra rapporter som kan vara aktuella att lämna för aktiebolag:

Exempel på viktiga datum för Aktiebolag

Här är exempel för Aktiebolag med räkenskapsår januari till december som redovisar moms en gång per kvartal, är registrerat som arbetsgivare och säljer tjänster inom EU.

  • Arbetsgivardeklaration för maj 2024 ska lämnas till Skatteverket senast 12 juni 2024. Skapa påminnelse
  • Arbetsgivardeklaration för juni 2024 ska lämnas till Skatteverket senast 12 juli 2024. Skapa påminnelse
  • Periodisk sammanställning tjänster för april - juni 2024 ska lämnas till Skatteverket senast 25 juli 2024. Skapa påminnelse
  • Årsredovisning för januari - december 2024 ska lämnas till Bolagsverket senast 31 juli 2024. Skapa påminnelse

Bli påmind om dina viktigaste redovisningsdatum