Viktiga datum för Aktiebolag

Aktiebolag är en företagsform som kan ägas av en eller flera delägare. Det är en så kallad juridisk person, vilket innebär att bolaget kan teckna avtal, ha anställda och äga tillgångar. Aktiebolag ska varje år rapportera till Skatteverket och Bolagsverket.

Skapa rapportpåminnelser för Aktiebolag

Rapporter för Aktiebolag

Ett aktiebolag ska efter varje räkenskapsår, oavsett om någon verksamhet bedrivits i bolaget eller inte, alltid lämna in Årsredovisning till Bolagsverket och Inkomstdeklaration 2 till Skatteverket. Aktiebolag ska normalt även lämna ett flertal andra rapporter till myndigheter och offentliga aktörer beroende på vilken verksamhet som bedrivs i bolaget.

Exempel på andra rapporter som kan vara aktuella att lämna för aktiebolag:

Exempel på viktiga datum för Aktiebolag

Här är exempel för Aktiebolag med räkenskapsår januari till december som redovisar moms en gång per kvartal, är registrerat som arbetsgivare och säljer tjänster inom EU.

  • Arbetsgivardeklaration för mars 2023 lämnas senast 12 april 2023. Skapa påminnelse
  • Periodisk sammanställning tjänster för januari - mars 2023 lämnas senast 25 april 2023. Skapa påminnelse
  • K10-bilaga till Inkomstdeklaration 1 för räkenskapsår 2022 lämnas senast 2 maj 2023. Skapa påminnelse
  • Årsredovisning för räkenskapsår januari - december 2022 lämnas senast 31 juli 2023. Skapa påminnelse
  • Inkomstdeklaration 2 för räkenskapsår januari 2022 - december 2022 lämnas senast 1 augusti 2023. Skapa påminnelse

Bli påmind om dina viktigaste redovisningsdatum