Lämna in NE-bilaga till Inkomstdeklaration 1 till Skatteverket

NE-bilagan är en bilaga (blankett) som lämnas av enskilda näringsidkare; de som har enskild firma eller bedriver enskild näringsverksamhet. Det är en bilaga till den privata inkomstdeklarationen, Inkomstdeklaration 1, som lämnas av privatpersoner till Skatteverket (SKV) med underlag för beskattning från verksamheten.

Skapa påminnelse för NE-bilaga till Inkomstdeklaration 1

Vad ska NE-bilagan innehålla?

NE-bilagan ska innehålla information om resultat och ekonomiska ställning samt skattemässiga justeringar av bokfört resultat för den enskilda näringsverksamheten eller enskild firma. Resultatet redovisas i form av en sammanställning av intäkter, kostnader, avskrivningar och årets resultat i avsnittet Resultaträkning/räkenskapsschema. Den ekonomiska ställningen redovisas i form av en sammanställning av tillgångar, skulder, eget kapital, obeskattade reserver och avsättningar i avsnittet Balansräkning/räkenskapsschema.

Skattemässiga justeringar av bokfört resultat är sådant som enligt lag dras av eller läggs till för att påverka hur mycket skatt som ska betalas för verksamheten och det görs i avsnittet med samma namn. Överskottet eller underskottet som utgår från NE-bilagan noteras i den privata inkomstdeklarationen Inkomstdeklaration 1 och blir en del av det som är underlag för skatt för dig som privatperson. Skatten betalas till Skatteverket.

Enskild näringsverksamhet innebär när man som företagare säljer varor eller tjänster och har en f-skattesedel, men däremot inte något registrerat företag. Enskild firma har man som företagare när man har en registrerad enskild firma och säljer varor eller tjänster.

Vilka ska deklarera och lämna in NE-bilaga till Inkomstdeklaration ?

Alla privatpersoner som bedriver enskild näringsverksamhet eller som har enskild firma ska lämna in NE-bilagan tillsammans med sin privata inkomstdeklaration (Inkomstdeklaration 1).

När ska NE-bilaga till Inkomstdeklaration 1 lämnas in?

NE-bilaga till Inkomstdeklaration 1 ska normalt lämnas in till Skatteverket en gång per år samtidigt som den privata inkomstdeklarationen Inkomstdeklaration 1 lämnas in. Inkomstdeklaration 1 lämnas normalt in i början av maj. Deklarationsdagen, den sista dagen att lämna in deklarationen, är vanligtvis den 2 maj. Om den 2:a är en lördag, söndag eller helgdag är deklarationsdagen normalt närmast följande vardag.

Andra viktiga rapporter för företag som ska lämna in NE-bilaga till Inkomstdeklaration 1

Datum för att lämna in NE-bilaga till Inkomstdeklaration 1

  • NE-bilaga till Inkomstdeklaration 1 för januari - december 2023 lämnas senast 2 maj 2024. Skapa påminnelse
  • NE-bilaga till Inkomstdeklaration 1 för januari - december 2024 lämnas senast 2 maj 2025. Skapa påminnelse
  • NE-bilaga till Inkomstdeklaration 1 för januari - december 2025 lämnas senast 4 maj 2026. Skapa påminnelse

Bli påmind om dina viktigaste redovisningsdatum