Viktiga datum för Kommanditbolag

Kommanditbolag är en företagsform som ägs och drivs av två eller flera fysiska eller juridiska personer. Bolaget är en så kallad juridisk person, vilket innebär att kommanditbolaget kan teckna avtal, ha anställda och äga tillgångar. Ägarna till bolaget beskattas om företaget går med vinst för sin andel av vinsten.

Skapa rapportpåminnelser för Kommanditbolag

Kommanditbolag är en särskild form av Handelsbolag där det måste finnas minst en delägare som är obegränsat ansvarig för bolagets skulder och andra åtaganden (komplementär). Övriga delägare (kommanditdelägare) ansvarar inte med mer än vad var och en investerat i bolaget. Kommanditbolag ska varje år rapportera till Skatteverket.

Rapporter för Kommanditbolag

Kommanditbolag ska efter varje räkenskapsår, oavsett om någon verksamhet bedrivits i bolaget eller inte, alltid lämna in Inkomstdeklaration 4 till Skatteverket. Delägarna, om de är fysiska personer, ska lämna in N3A-bilaga till Inkomstdeklaration 1 till Skatteverket. Kommanditbolag ska normalt även lämna ett flertal andra rapporter till myndigheter och offentliga aktörer beroende på vilken verksamhet som bedrivs i bolaget.

Exempel på andra rapporter som kan vara aktuella att lämna för Kommanditbolag:

Exempel på viktiga datum för Kommanditbolag

Här är exempel för Kommanditbolag med räkenskapsår januari till december, vilket är det enda tillgängliga räkenskapsåret som standard, som redovisar moms en gång per kvartal och säljer tjänster inom EU.

  • Momsdeklaration för oktober - december 2023 lämnas senast 12 februari 2024. Skapa påminnelse
  • Periodisk sammanställning tjänster för januari - mars 2024 lämnas senast 25 april 2024. Skapa påminnelse
  • N3A-bilaga till Inkomstdeklaration 1 för 2023 lämnas senast 2 maj 2024. Skapa påminnelse

Bli påmind om dina viktigaste redovisningsdatum