Viktiga datum för Handelsbolag

Handelsbolag är en företagsform som ägs och drivs av två eller flera fysiska eller juridiska personer. Bolaget är en så kallad juridisk person, vilket innebär att handelsbolaget kan teckna avtal, ha anställda och äga tillgångar.

Skapa rapportpåminnelser för Handelsbolag

Ägarna till bolaget beskattas om företaget går med vinst för sin andel av vinsten och ägarna har ett eget ansvar för eventuella skulder som bolaget inte har möjlighet att betala. Handelsbolag ska varje år rapportera till Skatteverket.

Rapporter för Handelsbolag

Handelsbolag ska efter varje räkenskapsår, oavsett om någon verksamhet bedrivits i bolaget eller inte, alltid lämna in Inkomstdeklaration 4 till Skatteverket. Delägarna, om de är fysiska personer, ska lämna in N3A-bilaga till Inkomstdeklaration 1 till Skatteverket. Handelsbolag ska normalt även lämna ett flertal andra rapporter till myndigheter och offentliga aktörer beroende på vilken verksamhet som bedrivs i bolaget.

Exempel på andra rapporter som kan vara aktuella att lämna för Handelsbolag:

Exempel på viktiga datum för Handelsbolag

Här är exempel för Handelsbolag med räkenskapsår januari till december, vilket är det enda tillgängliga räkenskapsåret som standard, som redovisar moms en gång per kvartal och säljer tjänster inom EU.

  • Momsdeklaration för januari - mars 2024 ska lämnas till Skatteverket senast 13 maj 2024. Skapa påminnelse
  • Periodisk sammanställning tjänster för april - juni 2024 ska lämnas till Skatteverket senast 25 juli 2024. Skapa påminnelse
  • Inkomstdeklaration 4 för januari - december 2023 ska lämnas till Skatteverket senast 1 augusti 2024. Skapa påminnelse

Bli påmind om dina viktigaste redovisningsdatum