Lämna in Verksamhetsredogörelse för utbildningsföretag till Länsstyrelsen

Verksamhetsredogörelse för utbildningsföretag är en rapport som lämnas av företag som utbildar personal som utför bevakningstjänst till Länsstyrelsen med information om föregående års verksamhet.

Skapa påminnelse om Verksamhetsredogörelse för utbildningsföretag

Vad ska Verksamhetsredogörelse för utbildningsföretag innehålla?

Verksamhetsredogörelse för utbildningsföretag ska innehålla en redogörelse för föregående års verksamhet med uppgifter om bland annat vilket eller vilka slag av verksamheter som företaget har bedrivit, företagets organisation samt vilket eller vilka län verksamheten har bedrivits inom och omfattningen av verksamheten.

Vilka typer av företag ska lämna in Verksamhetsredogörelse för utbildningsföretag?

Alla företag, oavsett företagsform, som utför utbildning av personal som utför bevakningstjänst i bevakningsföretag. Det kan röra sig om utbildning exempelvis av väktare, butikskontrollanter, hundförare, skyddsvakt och värdetransportpersonal.

Utbildningsföretag behöver ansöka hos Länsstyrelsen om auktorisation av företaget och om godkännande av personal. All personal behöver dessutom godkännas av Länsstyrelsen.

När ska Verksamhetsredogörelse för utbildningsföretag lämnas in?

Verksamhetsredogörelse för utbildningsföretag ska normalt lämnas in till Länsstyrelsen en gång per år efter kalenderårets slut. Den sista dagen att lämna in rapporten är vanligtvis den 31 mars. Om den 31:a är en lördag, söndag eller helgdag är den sista inlämningsdagen normalt närmast följande vardag.

Om rapporten inte lämnas till Länsstyrelsen kan auktoriseringen komma att återkallas.

Andra viktiga rapporter för företag som ska lämna in Verksamhetsredogörelse för utbildningsföretag

Datum för att lämna in Verksamhetsredogörelse för utbildningsföretag

  • Verksamhetsredogörelse för utbildningsföretag för räkenskapsår 2023 lämnas senast 2 april 2024. Skapa påminnelse
  • Verksamhetsredogörelse för utbildningsföretag för räkenskapsår 2024 lämnas senast 31 mars 2025. Skapa påminnelse
  • Verksamhetsredogörelse för utbildningsföretag för räkenskapsår 2025 lämnas senast 31 mars 2026. Skapa påminnelse

Bli påmind om dina viktigaste redovisningsdatum