Lämna in Verksamhetsredogörelse för bevakningsföretag till Länsstyrelsen

Verksamhetsredogörelse för bevakningsföretag är en rapport som lämnas av företag som utför bevakningstjänst till Länsstyrelsen med information om föregående års verksamhet.

Skapa påminnelse om Verksamhetsredogörelse för bevakningsföretag

Vad ska Verksamhetsredogörelse för bevakningsföretag innehålla?

Verksamhetsredogörelse för bevakningsföretag ska innehålla en redogörelse för föregående års verksamhet med uppgifter om bland annat vilket eller vilka slag av verksamheter som företaget har bedrivit, företagets organisation, vilket eller vilka län verksamheten har bedrivits inom och omfattningen av verksamheten, vilken eller vilka utbildningar som personalen har genomgått och hur många av företagets väktare som har ordningsvaktsförordnanden.

Vilka typer av företag ska lämna in Verksamhetsredogörelse för bevakningsföretag?

Alla företag, oavsett företagsform, som utför bevakningstjänst. Med bevakningstjänst menas att på uppdrag för annan:

  1. bevaka fastighet, anläggning, viss verksamhet, offentlig tillställning,
  2. bevaka enskild person för dennes skydd, elle
  3. bevaka sedlar, mynt eller annan egendom i samband med transport.

Bevakningsföretag behöver ansöka hos Länsstyrelsen om auktorisation av företaget och om godkännande av personal. All personal behöver dessutom godkännas av Länsstyrelsen.

När ska Verksamhetsredogörelse för bevakningsföretag lämnas in?

Verksamhetsredogörelse för bevakningsföretag ska normalt lämnas in till Länsstyrelsen en gång per år efter kalenderårets slut. Den sista dagen att lämna in rapporten är vanligtvis den 31 mars. Om den 31:a är en lördag, söndag eller helgdag är den sista inlämningsdagen normalt närmast följande vardag.

Om rapporten inte lämnas till Länsstyrelsen kan auktoriseringen komma att återkallas.

Andra viktiga rapporter för företag som ska lämna in Verksamhetsredogörelse för bevakningsföretag

Datum för att lämna in Verksamhetsredogörelse för bevakningsföretag

  • Verksamhetsredogörelse för bevakningsföretag för räkenskapsår 2023 lämnas senast 2 april 2024. Skapa påminnelse
  • Verksamhetsredogörelse för bevakningsföretag för räkenskapsår 2024 lämnas senast 31 mars 2025. Skapa påminnelse
  • Verksamhetsredogörelse för bevakningsföretag för räkenskapsår 2025 lämnas senast 31 mars 2026. Skapa påminnelse

Bli påmind om dina viktigaste redovisningsdatum