Lämna in Köldmedierapport till Länsstyrelsen

Köldmedierapport är en rapport som lämnas av företag som har köldmedium installerade (ingår i alla kylar, frysar, luftkonditionering och värmepumpar) till Länsstyrelsen med information om status för dessa och hur de hanteras under året.

Skapa påminnelse om Köldmedierapport

Vad ska Köldmedierapport innehålla?

Köldmedierapport ska bland annat innehålla resultatet av de läckagekontroller som gjorts och utrustning som skrotats under kalenderåret, kontaktuppgifter till operatören, adress till och fastighetsbeteckning på den fastighet där utrustningen finns och en förteckning över utrustningen.

Vilka typer av företag ska lämna in Köldmedierapport?

Alla företag, oavsett företagsform, som har köldmedium installerade. Köldmedier är ämnen som ingår i alla kylar, frysar, luftkonditionering och värmepumpar. Syntetiska köldmedier kan innehålla miljöfarliga fluorerade växthusgaser. Företag som bedriver en yrkesmässig verksamhet och har köldmedieanläggningar behöver därför följa särskilda regler för att förhindra utsläpp.

När ska Köldmedierapport lämnas in?

Köldmedierapport ska normalt lämnas in till Länsstyrelsen en gång per år efter kalenderårets slut. Den sista dagen att lämna in rapporten är vanligtvis den 31 mars. Om den 31:a är en lördag, söndag eller helgdag är den sista inlämningsdagen normalt närmast följande vardag.

Andra viktiga rapporter för företag som ska lämna in Köldmedierapport

Datum för att lämna in Köldmedierapport

  • Köldmedierapport för räkenskapsår 2023 lämnas senast 2 april 2024. Skapa påminnelse
  • Köldmedierapport för räkenskapsår 2024 lämnas senast 31 mars 2025. Skapa påminnelse
  • Köldmedierapport för räkenskapsår 2025 lämnas senast 31 mars 2026. Skapa påminnelse

Bli påmind om dina viktigaste redovisningsdatum