Lämna in N3A-bilaga till Inkomstdeklaration 1 till Skatteverket

N3A-bilagan är en bilaga (blankett) som lämnas av delägare i handelsbolag eller kommanditbolag. Det är en bilaga till den privata inkomstdeklarationen, Inkomstdeklaration 1, som lämnas av privatpersoner till Skatteverket (SKV) med underlag för beskattning från verksamheten.

Skapa påminnelse för N3A-bilaga till Inkomstdeklaration 1

Vad ska N3A-bilagan innehålla?

Syftet med N3A-bilagan är att beräkna skatten för en delägare i handelsbolag eller kommanditbolag utifrån den del som delägaren har i företaget. Storleken på den delen, överskott eller underskott, anges i avsnittet Beräkning av resultat.

N3A-bilagan ska även innehålla information om kapitalunderlag för räntefördelning, underskott som påverkar anskaffningsutgiften, underskott som inte påverkar anskaffningsutgiften, kapitalunderlag för expansionsfond, beräkning av anskaffningsutgift för handelsbolag, expansionsfond och övriga uppgifter. Beräkningen av skatten för delägaren görs utifrån storleken på överskottet eller underskottet och efter så kallade skattemässiga justeringar.

Överskottet eller underskottet som utgår från N3A-bilagan noteras i den privata inkomstdeklarationen Inkomstdeklaration 1 och blir en del av det som är underlag för skatt för dig som privatperson. Skatten betalas till Skatteverket.

Vilka ska deklarera och lämna in N3A-bilaga till Inkomstdeklaration 1?

Alla privatpersoner som är delägare i handelsbolag eller kommanditbolag ska lämna in N3A-bilagan tillsammans med sin privata inkomstdeklaration (Inkomstdeklaration 1).

När ska N3A-bilaga till Inkomstdeklaration 1 lämnas in?

N3A-bilaga till Inkomstdeklaration 1 ska normalt lämnas in till Skatteverket en gång per år samtidigt som den privata inkomstdeklarationen Inkomstdeklaration 1 lämnas in. Inkomstdeklaration 1 lämnas normalt in i början av maj. Deklarationsdagen, den sista dagen att lämna in deklarationen, är vanligtvis den 2 maj. Om den 2:a är en lördag, söndag eller helgdag är deklarationsdagen normalt närmast följande vardag.

Andra viktiga rapporter för företag som ska lämna in N3A-bilaga till Inkomstdeklaration 1

Datum för att lämna in N3A-bilaga till Inkomstdeklaration 1

  • N3A-bilaga till Inkomstdeklaration 1 för januari - december 2023 lämnas senast 2 maj 2024. Skapa påminnelse
  • N3A-bilaga till Inkomstdeklaration 1 för januari - december 2024 lämnas senast 2 maj 2025. Skapa påminnelse
  • N3A-bilaga till Inkomstdeklaration 1 för januari - december 2025 lämnas senast 4 maj 2026. Skapa påminnelse

Bli påmind om dina viktigaste redovisningsdatum