Vad vi menar med rapporter

Tjänsten Redovisningsdatum riktar sig till mindre svenska företag som är registrerade i Sverige och som bedriver näringsverksamhet. Rapporterna i tjänsten är sådana som enligt lag periodiskt måste lämnas till svenska myndigheter och andra offentliga aktörer där rapporteringen är kopplad till företaget eller direkt relaterad till företagandet.

Det finns ett flertal olika företagsformer i Sverige. Vi har valt att avgränsa oss till att tjänsten omfattar de vanligaste formerna, vilket innebär 99,99 % av antalet företag och andra näringsdrivande organisationsformer i Sverige.

Vår målsättning är vidare att tjänsten ska täcka så många verksamheter som möjligt som bedrivs. Vi har dock valt att tjänsten i nuläget inte ska omfatta verksamheter som är mycket ovanliga för privata företag att bedriva.

Hur rapporterna visas

Rapporterna visas i vår onlinetjänst och som påminnelser per e-post, om du väljer att ha påminnelser aktiverade (påminnelser är aktiverade som standard). Rapporterna visas i form av namnet på rapporten, vilken myndighet eller annan offentlig aktör rapporten ska redovisas till, när senaste redovisningsdatumet är samt vilket företag rapporten gäller.

I tjänsten är det möjligt att markera en rapport som klar. Den flyttas då till rapporthistoriken och dess påminnelser stängs av.

Vilka rapporter som visas bestäms med utgångspunkt från de företag som lagts in i tjänsten och vilka val som gjorts för företagen: företagsform, räkenskapsår, momsredovisning med mera.

Hur vi håller rapporterna uppdaterade

Uppdatering av rapporter och datum görs med utgångspunkt från gällande lagstiftning av vårt team och tillsammans med erfarna redovisningskonsulter och jurister.

Uppdateringen görs löpande i god tid innan senaste datum för redovisnings vid fasta perioder samt om förutsättningar ändrar sig i lagstiftning. Förutom att datum ändrar sig kan rapportinnehåll samt myndigheter och andra offentliga aktörer som ska rapporteras till förändras. Vi bevakar både offentliga register för rapporter, rättsdatabaser och förslag till kommande lagar genom våra experter.

Stöd för det viktigaste - inte en garanti

Vi har inte all bakgrund om just ditt företag och dess förutsättningar. Vi har dessutom valt att avgränsa oss till att tjänsten omfattar de vanligaste företagsformerna och verksamheterna. Därför tar vi inte något ansvar för att rapporterna som visas i tjänsten ska vara heltäckande avseende de rapporter som du som företagare behöver rapportera till myndigheter och offentliga aktörer.

Redovisningsdatum bör alltså ses som ett stöd i ekonomiarbetet för att effektivisera, förbättra och utveckla ditt företagande, och inte som en fullständig funktion som ger en heltäckande effekt. Vi rekommenderar alltid, om du är osäker kring redovisningen av ditt företag och företagande, att ta hjälp av en redovisningskonsult eller annan expert.

Vår ambition är att du ska bli en effektivare, mer lönsam och framgångsrik företagare med hjälp av Redovisningsdatum!