Vad menas med rapporter

Tjänsten Redovisningsdatum riktar sig till mindre svenska företag som är registrerade i Sverige och som bedriver näringsverksamhet. Rapporterna i tjänsten är sådana som enligt lag periodiskt ska lämnas till svenska myndigheter och andra offentliga aktörer där rapporteringen är kopplad till företaget eller direkt relaterad till företagandet.

Det finns ett flertal olika företagsformer i Sverige. Tjänsten är avgränsad till att omfatta de vanligaste formerna, vilket innebär 99,99 % av antalet företag och andra näringsdrivande organisationsformer i Sverige.

Syftet är att tjänsten ska omfatta så många verksamheter som möjligt som bedrivs. Tjänsten omfattar inte i nuläget verksamheter som är ovanliga för privata företag att bedriva.

Hur rapporterna visas

Rapporterna visas i tjänsten och som påminnelser via e-post, om du väljer att ha påminnelser aktiverade (påminnelser är aktiverade som standard). Rapporterna visas i form av namnet på rapporten, vilken myndighet eller annan offentlig aktör rapporten ska redovisas till, när senaste redovisningsdatumet är samt för vilket företag rapporten gäller.

I tjänsten är det möjligt att markera en rapport som klar. Den flyttas då till rapporthistoriken och dess påminnelser stängs av.

Vilka rapporter som visas bestäms med utgångspunkt från de företag som lagts in i tjänsten och vilka val som gjorts för företagen: företagsform, räkenskapsår, momsredovisning med mera.

Hur rapporterna hålls uppdaterade

Uppdatering av rapporter och datum görs med utgångspunkt från gällande lagstiftning tillsammans med erfarna redovisningskonsulter och jurister.

Uppdateringen görs löpande i god tid innan senaste datum för redovisning vid fasta perioder samt om förutsättningar ändrar sig i lagstiftning. Förutom att datum ändrar sig kan rapportinnehåll samt myndigheter och andra offentliga aktörer som ska rapporteras till förändras. Källor för uppdateringar omfattar offentliga register för rapporter, rättsdatabaser samt förslag till kommande lagar.

Stöd för det viktigaste - inte en garanti

Vi har inte all bakgrund om just ditt företag och dess förutsättningar. Tjänsten är dessutom avgränsad att omfatta de vanligaste företagsformerna och verksamheterna. Därför tar vi inte något ansvar för att rapporterna som visas i tjänsten ska vara heltäckande avseende de rapporter som du som företagare behöver rapportera till myndigheter och offentliga aktörer.

Redovisningsdatum bör alltså ses som ett stöd i ekonomiarbetet för att effektivisera, förbättra och utveckla ditt företagande, och inte som en fullständig funktion som ger en heltäckande effekt. Vi rekommenderar alltid, om du är osäker kring redovisningen av ditt företag och företagande, att ta hjälp av en redovisningskonsult eller annan expert.

Hitta rätt redovisningstjänst

Vi hjälper dig också med att hitta rätt redovisningstjänst för ditt företag, genom att antingen etablera kontakt med en redovisningsbyrå eller hitta tjänster och verktyg för att hjälpa dig sköta det mesta själv. Rätt redovisningstjänst handlar om att anlita en redovisningsbyrå som passar er eller att sköta bokföring och redovisningen själv och att använda olika former av verktyg och tjänster för att göra det effektivt.

Hitta rätt redovisningstjänst