NE-blankett

  • NE-blanketten ska lämnas med Inkomstdeklaration 1 för räkenskapsåret 2023 senast 2 maj 2024 till Skatteverket. Skapa påminnelse

NE-blanketten är en bilaga med underlag för beskattning av verksamheten i en enskild firma eller som enskild näringsidkare. NE-blanketten lämnas tillsammans med den privata inkomstdeklarationen, Inkomstdeklaration 1. Bilagan ska normalt lämnas en gång per år tillsammans med Inkomstdeklaration 1 till Skatteverket.

Bli påmind om dina viktigaste redovisningsdatum