Exempel på viktiga frågor att ställa när du tar hjälp:

  • Hur kan jag göra för att hålla nere kostnaderna för vad jag betalar för ekonomihjälpen?
  • Vad har ni för erfarenhet av att arbeta med just min bransch och storlek på företag?
  • Hur lägger vi upp ett effektivt arbetssätt tillsammans?
  • Hur ger ni mig råd kring möjliga avdrag och informerar mig kring hur mycket skatt företaget ska betala?

Kom ihåg att du ändå ansvarar själv för företagets bokföring och redovisning, även om du väljer att anlita någon.